Till innehållet

Barn & Unga

Prioriterat område

Barn och unga är ett prioriterat område för Slöjd Stockholm. Vi arbetar uppmuntrande och utvecklande tillsammans med dem som vill skapa möjligheter för barn och unga att utöva slöjd på olika sätt. En del verksamhet bedriver vi själva tillsammans med våra duktiga handledare, ett exempel är ”Barnens kulturdag”. Ett annat exempel är våra träffar för unga slöjdare som ses regelbundet i vårt Slöjdrum i Flemingsberg. De allra flesta tillfällen för barn och unga skapas av andra aktörer där vi på Slöjd Stockholm hjälper till att skapa goda förutsättningar för både handledare och unga deltagare.

Vill du veta vad som händer på Slöjd Stockholm kan du se i vårt gemensamma kalendarium för Stockholms läns museum och Slöjd Stockholm: https://stockholmslansmuseum.se/kalendarium/

På hemsidan Slöjdkalendern kan du också söka på slöjdaktiviteter för barn och unga.

close-icon