Till innehållet

Konst på plats

Vilken historisk bakgrund har den offentliga konsten och vilken betydelse har den idag? Våra utomhusmiljöer är som ett enda stort galleri. Den offentliga konsten berättar en historia, ibland om människor som levt, deras gärningar eller om händelser som ägt rum. Men den kan också ställa oss inför komplexa frågeställningar. Konsten på våra gator och torg hänger ofta samman med platsen där den är placerad.

Genom några väl valda exempel kikar vi den offentliga konsten på olika platser i Stockholm med omnejd.

Tid: 1 timme
För: Gymnasiet
Hur: Via länk
Pris: 500 kr

Kontaktperson: Rebecka Walan, konstpedagog,

rebecka.walan@sll.se

 

close-icon