Sök
Till innehållet

Arkeologi

På initiativ av Stockholms läns museum startades 1994 seminarieserien Arkeologi i Stockholms län som har som syfte att belysa aktuella problemområden inom arkeologin i Stockholms län och stimulera till samarbete, informationsutbyte och debatt mellan grävande institutioner, tillståndsgivande myndighet och universitet. En till två halvdagsseminarier hålls årligen med Stockholms läns museum som värd. Seminariernas innehåll bestäms av en ledningsgrupp bestående av representanter från UV-Mitt (Riksantikvarieämbetet), Stockholms läns museum, Länsstyrelsens kulturmiljöenhet och Arkeologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Seminarierna har en tematisk uppläggning, d v s ett bestämt ämne för varje seminarietillfälle. Under de första åren har vi valt att göra en genomgång av aktuell arkeologi i länet och tagit en period i taget för varje seminarium i kronologisk ordning. Förhoppningen är att dessa seminarier skall komma att belysa det nuvarande forskningsläget i länet och att resultatet skall kunna ligga som grund för ett eventuellt forskningsprogram för länet. För att kunna sprida den kunskap som kommer fram på detta sätt till andra grävande institutioner, länsstyrelser och universitet i landet trycks diskussionsinläggen i en årligen utkommande enkel rapport.

close-icon