Antikvarie med inriktning digitala samlingar till Stockholms läns museum

Vi söker dig, vår nya antikvarie med inriktning på digitala samlingar som vill bidra i vårt gemensamma uppdrag att vara ett kunskapsnav för länsinvånarnas kulturarv och skapa dialog kring historia, samtid och framtid. Är du en kunnig och engagerad antikvarie med passion för att bevara kulturarv i digital form? Då kan Stockholms läns museum vara rätt för dig!

En delad bild, i den övre halvan syns en trädgårdsfigur i den nedre halvan ett par ben på en segway.

Om oss

Stockholms läns museum ingår i avdelningen för strategisk samordning inom Kulturförvaltningen i Region Stockholm som ansvarar för kulturnämndens bidragsgivning till kultur- och föreningsliv samt folkbildningens aktörer och för främjande arbete som bedrivs av länskulturfunktionerna inom bibliotek, cirkus, dans, slöjd, film, musik, kulturarv och offentlig konst i kommunerna med fokus bland annat på barn och unga. Kulturförvaltningen arbetar på uppdrag av kulturnämnden. Kulturnämnden verkställer Region Stockholms kulturpolitik och svarar för satsningarna inom kulturområdet.

Stockholms läns museum är digitalt museum med uppgift att samordna vetenskaplig insamling, bearbetning och förmedling av kunskaper om regionens kulturmiljö, kulturarv och offentliga konst. Vi bedriver främjande arbete riktat till länets alla kommuner, hembygdsrörelse och civilsamhälle gällande kulturmiljö-, kulturarvs- och museiområdet samt offentlig konst.

Ett aktivt insamlingsarbete bedrivs hos oss, främst samtidsdokumentation. Vi tar även emot ljud och rörlig bild och ibland donationer av äldre bilder och arkivmaterial. Stockholms läns museum har rika bildsamlingar och dokumentationsmaterial från länet.

Om tjänsten

Huvuduppgiften i tjänsten ar att arbeta med drift och administrering av samlingsdatabasen Primus och Digitalt museum. Du ansvarar också för att hantera accedering av bildmaterial samt hålla i utbildningar och ge stöd till andra användare av Primus. Du deltar i nätverk och utveckling av samlingsdatabasen.

En viktig uppgift är att ge stöd till hembygdsföreningar som använder Primus genom Stockholms läns museum. Du kommer att ansvara för att hålla i utbildningar och nätverksträffar och administrera föreningarnas del av databasen samt sköta deras plats på Digitalt museum. De innebär även administration av portalen Kollektivt kulturarv som är hembygdsföreningarnas ingång i Primus liksom viss administration av webb (WordPress).

En annan viktig del av tjänsten är att vara delaktig i museets olika projekt som rör insamling, utställningar, kulturhistoria och kulturmiljö. Ibland kan det vara i funktionen som projektledare.

Vem är du?

Vi söker dig som har goda IT-kunskaper liksom god språklig analytisk förmåga, ett gott omdöme och integritet. Du har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter och är strukturerad samt kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.

Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Vidare är du bra på att skapa goda och hållbara relationer samt har lätt för att skapa samarbete med andra.

Självklart har du ett intresse för vår verksamhet och för innehållet i tjänsten.

För att bli framgångsrik i rollen ser vi att du:

 • har en kulturhistorisk universitets-/högskoleutbildning samt erfarenhet från arbete med samlingar och administration av museidatabaser.
 • har en inriktning på något eller några av sakområdena som är av betydelse för kulturhistoria och museer såsom etnologi, historia, bebyggelse, arkeologi eller liknande.
 • har gedigen erfarenhet av att administrera databasen Primus eller motsvarande museidatabaser och förmåga att ge stöd till andra användare.
 • har goda IT-kunskaper samt intresse av att arbeta med hembygdsföreningar och förståelse för deras förutsättningar.
 • har erfarenhet av förmedling, att hålla utbildningar, presentationer och liknande.
 • har intresse av arbete med digitala plattformar och hemsidor.
 • har stor erfarenhet av att författa olika typer av texter.
 • behärskar svenska och engelska mycket väl i tal och skrift.

Meriterande

 • Du har erfarenhet av arbete med en organisations hemsida och webb.
 • Du har erfarenhet av att skriva populärvetenskapliga texter.
 • Du har vana vid hantering av sociala medier.
 • Du har erfarenhet av arbete i en ideell förening. 

Vårt erbjudande

Vi erbjuder en spännande och utvecklande arbetsmiljö med möjlighet att arbeta med viktiga digitala kulturhistoriska projekt. Du ska ingå i ett team och en arbetsplats som värdesätter samarbete, innovation och kompetensutveckling.

Vi har kollektivavtal och med det följer kollektivavtalade försäkringar, tjänstepension och möjlighet till löneväxling. För att du ska kunna ta ansvar för din hälsa erbjuder vi friskvårdstimme och friskvårdsbidrag samt subventionerad sjukvård i form av kostnadsfri öppensjukvård. Flexibel arbetstid och möjlighet till att arbeta hemifrån har vi för att underlätta för dig att få ihop vardagen. Läs mer om förmånerna i vårt kollektivavtal här.

Vi på Kulturförvaltningen finns på två olika platser där merparten av oss sitter i Fatburen på Södermalm och i Regionarkivet i Flemingsberg.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 18 augusti 2024. Annonsen i sin helhet och information om hur du ansöker hittar du på via Region Stockholms webbsida för rekrytering. Antikvarie inriktning digitala samlingar (varbi.com)