Till innehållet

Anmälningsvillkor

Här nedan följer villkoren för anmälan till Slöjd Stockholms kurser eller evenemang.

Anmälan

Slöjd Stockholm följer Konsumentverkets och Allmänna reklamationsnämndens allmänna regler, riktlinjer och villkor.

 • Anmälan till Slöjd Stockholms evenemang är bindande.
 • Vid anmälan via internet och telefon har du i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du fått din anmälningsbekräftelse. Bekräftelsen skickas ut per e-post i samband med din anmälan till kursen. Vid avanmälan enligt ångerrätten har du rätt att återfå kursavgiften inom 30 dagar. Avanmälan sker via e-post, telefon eller post enligt nedanstående kontaktuppgifter. Efter kursens startdatum gäller inte ångerrätten.
 • Vid anmälan där annan än deltagaren ska betala avgiften, till exempel skola, företag eller organisation, krävs en rekvisition/beställning som ska vara Slöjd Stockholm tillhanda snarast efter anmälan. Rekvisitionen/beställningen ska vara märkt med kursdeltagarens namn. Saknas rekvisition/beställning eller korrekta faktureringsuppgifter är deltagaren personligen skyldig att betala fakturan.
 • Anmälan görs genom webbformuläret på hemsidan, alternativt till Slöjd Stockholm på telefon: 08-30 62 61 eller e-post: hemslojd@stockholmslansmuseum.se

Kursavgifter/Materialkostnad och betalningsvillkor

 • Kursavgiften faktureras kursdeltagaren/beställaren, eller debiteras via kortbetalning. Vid bokning på internet levereras fakturan via e-post innan kursstart. Vid önskemål om pappersfaktura tillkommer en avgift om, för närvarande, 100 kr. Sedvanliga betalningsvillkor gäller.
 • Materialavgift tillkommer på samtliga kurser/aktiviteter/evenemang, om inte annat anges, och betalas på plats direkt till kursledaren.
 • En anmälningsavgift om 200 kronor ingår i kurspriset. Vid återbud senare än 1 vecka innan kursstart förbehåller sig Slöjd Stockholm rätten att debitera avgiften som en administrationsavgift.
 • Ungdomar mellan 15 och 25 år erbjuds 50 % rabatt i mån av plats. Kontakta Slöjd Stockholm innan din bokning för att erhålla rabatten.

Återbud till bokad kurs/aktivitet/evenemang

 • Återbud till bokad kurs/aktivitet/evenemang lämnas i så god tid som möjligt före kursstart. Slöjd Stockholm är måna om att snabbt hitta en ersättare för att uppnå rätt antal deltagare för att kunna genomföra kursen.
 • Återbud till bokad kurs/aktivitet/evenemang görs till Slöjd Stockholm på telefon: 08-30 62 61 eller e-post: hemslojd@stockholmslansmuseum.se

Återbetalning för avbokad kurs/aktivitet/evenemang

Utöver ångerrätten gäller följande villkor:

 • Om avanmälan sker kursstartsdagen eller senare är du skyldig att betala full kursavgift.
 • Vid avanmälan senare än en vecka före kursstart återbetalas kursavgiften endast mot uppvisande av läkarintyg.
 • Om Slöjd Stockholm ställer in kursen återbetalas hela kursavgiften.

Frågor och ytterligare information

För mer information och eventuella frågor kontakta Slöjd Stockholm,

tfn: 08-30 62 61, e-post; hemslojd@stockholmslansmuseum.se

 

close-icon