Sök

Skrifter och rapporter

Länsmuseet har genom åren producerat olika slags skrifter och publikationer, till exempel olika former av kunskapsunderlag, dokumentationer och utredningar. Den gemensamma nämnaren är kopplingen till det regionala kulturarvet och arbetet med detta. Det går att beställa följande titlar:

Jonathan Lindström och Sofi Hjort; Forntiden runt hörnet: En arkeologisk handledning för grundskolans lärare. 60 kr + frakt

Lennart Rosander; Cement: Stora Vika – industriort i folkhemmet 220 kr + frakt

När larmen tystnar, 58 kr + frakt

Peter Bratt; Forntid i ny dager; arkeologi i Stockholmstrakten 20 kr + frakt

Mejla din adress till butiken@stockholmslansmuseum.se

Arkeologiska rapporter

Länsmuseets uppdragsverksamhet har sedan slutet av 1980-talet producerat hundratals arkeologiska rapporter. Dessa hittar du i Riksantikvarieämbetets nationella, digitala rapportarkiv Samla, samla.raa.se. Där kan du fritextsöka på till exempel kommun, årtal, institution eller fornlämningsnummer. Från Samla kan du också ladda ned rapporterna i pdf-format för att läsa eller skriva ut. Innan all överföring är gjord kan du fortfarande hitta våra rapporter på vår tidigare hemsida https://stockholmslansmuseum.se/projekt/rapporter/

Bebyggelseantikvariska rapporter

Länsmuseets arbete med det byggda kulturarvet resulterar varje år i en mängd olika rapporter. I dessa redovisas resultaten av renoveringar eller förändringar som påverkat kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller miljöer i länet. Rapporterna finns tillgängliga digitalt i vårt rapportarkiv. https://stockholmslansmuseum.se/projekt/rapporter/

 

close-icon