Sök

Uppdrag inom bebyggelse

Samhällets kollektiva minne

Precis som fornlämningar, konst och litteratur är bebyggelsen också en del av ett samhälles kollektiva minne. Den utgör en resurs för samhället inte bara av funktionella, arkitektoniska och estetiska skäl, utan också för vad den berättar om oss och om samhällsutvecklingen. Museet anlitas för alla typer av uppdrag där bebyggelseantikvarisk expertkompetens krävs.

Uppdragen rör allt från slott och herrgårdar till miljonprogrammets flerbostadshus eller kyrkor. Ofta handlar det om en byggnad eller miljö som står inför en renovering eller annan förändring, och där särskild kunskap krävs för att resultatet ska bli bra. Ibland kan uppdragen vara mer omfattande, till exempel vid inventeringar och värderingar av en hel kommuns bebyggelse eller vid framtagande av ett kommunalt kulturmiljöprogram. Våra uppdragsgivare är allt från kommuner och stora fastighetsförvaltare till privatpersoner som behöver kunnig hjälp och rådgivning.

För mer information och kontakt:

Enhetschef för uppdragsverksamheten; Richard Grönwall, richard.gronwall@stockholmslansmuseum.se, 08-586 194 55, 076-526 94 55

close-icon