Utan nytta om kunskapen inte sprids

Slöjd är ett eget kulturområde. Hos oss på Slöjd Stockholm är kursverksamhet en viktig del i vår verksamhet. Men varför håller vi kurser? Det finns flera anledningar såklart och det är nästintill omöjligt att specificera alla, men vi berättar gärna om några av dom.

Till att börja med anlitar vi skickliga slöjdhandledare. Att som slöjdare få möjlighet att lära ut det man själv kan, gör att man verkligen behöver veta hur och varför man gör på olika sätt i olika slöjdtekniker. Att ordsätta sin kunskap och förmedla denna vidare gör att handledarna kan engagera fler att ta del av den kunskap de tillskansat sig genom år av utövning.

Genom att arrangera kurser sprids kulturarvet och slöjdens särart, material, användningsområde, historia och tillverkning till fler personer. Kursdeltagarna kan i sin tur sprida sina kunskaper vidare till fler personer. Som ringar på vattnet.

Slöjden är gränslös och fanns långt innan det fanns uppdelade gränser på vår jord. Vi gör ingen skillnad på varifrån vissa slöjdformer har sitt ursprung. Slöjden har fler gemensamma beröringspunkter än vi kan se skillnader. Därför så arrangerar vi inte enbart slöjdkurser som utgår ifrån en lokal tradition här i vårt län. Vi har också kört kurser i estnisk spetsstickning, mexikanska pinjatas, kinesiska vikta askar, japansk shibori och kurdiska broderier med mera.

Varför väljer vi att köra de kurser vi gör?

Även här finns det många olika anledningar. Ibland är det en räddningsaktion, för att vi är skraja för att en teknik riskerar att försvinna. Ett bra exempel är nålbindning, som faktiskt var på väg att dö ut. Men tack vara många kurser runt om i landet hos olika hemslöjdskonsulenter är nu nålbindningen helt räddad från terminering.

Nåt är hett! Vi försöker att hänga med bland de coola kidsen och ha örat mot marken och snabbt plocka upp slöjdtrender för att kunna ge er det ni vill ha just nu.

Vi får också in önskemål från folk som vill går kurser i en speciell teknik. Här blir vi väldigt taggade och är superglada då det händer. Vi letar upp en handledare som vi tror på och som vi vet har en god pedagogisk förmåga. Givetvis tar vi även gärna emot förslag på tilltänkta handledare som ni vill gå kurs för. Den här slussen är alltid öppen och du får gärna mejla till oss med förslag: hemslojd@stockholmslansmuseum.se

Att gå på kurs

Varför går vissa på kurs? Och vad tycker de? Efter varje kurs vi har haft skickar vi alltid utvärderingar till de kursdeltagare som har deltagit. Det finns fler kommentarer än kursdeltagare men vissa kommentarer återkommer ofta. Detta är ett axplock: Lärorikt. Inspirerande. Egen tid. Avslappning. Ro. Utveckling. Njutning. Fortbildning. Nyfiken. Socialt. Fått nya kompisar.

Om vi bortser från det kanske mest uppenbara – att man lär sig nåt nytt, så påpekar många att det är nyttigt för både kropp och själ. Må bra-hormonet oxytocin frigörs när händerna används vilket får blodtryck och puls att sjunka, ångest kan dämpas, smärttröskeln höjas och det sociala samspelet blir bättre.
Att bara få vara i görandet kan vara som meditation. Att se något växa fram ger en djup tillfredsställelse. Att kunna se sin egen utveckling och känna sig mer och mer säker på handen. Att skapa ett nytt muskelminne. Men också att få vara tillsammans med andra personer som också vill slöjda. Att känna samhörighet med andra som delar samma intresse. Det är väldigt många som finner nya vänner via våra kurser. Nya slöjdkompisar. Att finna vänner mår man bra av. Och man mår bra av att slöjda: https://kulturochhalsa.sll.se/slojd-och-hantverk

Om skribenten

Maria Neijman

Maria Neijman arbetar som hemslöjdskonsulent för barn och ungdom på Stockholms läns museum/Slöjd Stockholm

close-icon