Till innehållet

2019 års stipendiater Umeå: Gunnel Eriksson och Katarina Åman

För tredje gången arrangerar Slöjd Stockholm residensprogram för att främja slöjdfältet. Programmet är en del av en långsiktig utveckling av en publik plattform för att undersöka, lyfta fram och diskutera slöjd och hantverk, samt ställa frågor kring det handgjorda och dess roll och relevans i vår samtid. 2019 års deltagare i Umeå blir Gunnel Eriksson (f. 1940) och Katarina Åman (f. 1968) som bjuds in att spendera fyra veckor under perioden sept-nov tillsammans i Umeå inom ramen för Plats för rotslöjd.

Slöjd Stockholms residensprogram i Umeå 2019 har titeln Plats för rotslöjd och genomförs i samarbete med Länshemslöjdskonsulenterna i Västerbotten och Västerbottens museum. Här finns djup kunskap kring rotslöjden och hantverket att tillverka saker med rötter. Den immateriella kunskapen är dock hotad och därför vill vi nu trygga rotslöjdens fortsatta plats i länet och landet. Vi ser alltså ett stort behov av att föra över kunskapen till kommande generationer.

Residenset består därför av två platser där en mästerslöjdare med fokus på rotslöjd möter en yngre slöjdare och hantverkare som vill förvalta och utveckla kunskapstraditionen inom fältet. Under september, oktober och november kommer de två utövarna med praktiker inriktade på rotslöjd att pröva residens som plattform för av kunskap genom ett dubbelt mentorskap. Parallellt och som en del av programmet arrangeras även en serie publika presentationer, samtal och workshoppar.

”Jag heter Gunnel Eriksson och jag bor i Ytterstmark utanför Botsmark i Västerbotten. Hela mitt liv har jag haft ett jordbruk jämte slöjdande. Det har varit jordgubbsodlingar, ladugård och samtidigt en del inom barnomsorgen parallellt. Man kan nog säga att jag varit en diversearbetare eller mångsysslare! Men hemslöjden är nog det som präglat mig mest.

Från början gick jag lanthushållsskola där jag bland annat lärde mig att jobba. Men tiden har jag spenderat mest med det egna jordbruket och slöjdande eller kursverksamhet.

1965 lärde jag mig grunden inom rotslöjd av dåvarande hemslöjdskonsulenten, Karin Lundholm. Hon kom till vår by Botsmark och sa: “det här ska ni göra” och så lärde hon ut näver- och rotslöjd. Därefter har jag undervisat, både kurser och studiecirklar, i en mängd byar och mindre orter i Västerbotten från 1970 och framåt. Jag har också fått mycket beställningar på rotslöjd, men även en del lagningar av gammal slöjd.

Jag sökte till residenset för att jag vill ha en efterträdare i slöjden och räknar ju inte med 50 år till för egen del… jag vill inte att rotslöjden ska dö ut. Nu hoppas jag att jag får lära ut till någon med intresse och som kan föra det vidare. Finns platsen och möjligheten så vill jag vara med och ställa upp. Jag ser det som en utmaning och det tycker jag om.”

”Jag heter Katarina Åman jag bor i Innervik, strax söder om Skellefteå och är gymnasielärare sedan 25 år inom svenska, engelska och filosofi. Efter att ha arbetat många år med slöjd och kulturpedagogik har jag nyligen också tagit en examen i Museologi. Slöjd, litteratur, trädgård och natur är starka drivkrafter för mig och har nog alltid varit det. 

Slöjden började för mig med att mina systrar lärde mig att sticka och min pappa lärde mig att tälja. Sedan dess har jag tagit teknik efter teknik och lärt mig mer hela tiden. Rotslöjden kom dock lite senare i livet, egentligen för bara några år sedan, men den har alltid fascinerat mig. Min farmor slöjdade i rot men själv har jag alltid trott att det varit för svårt. När jag väl vågade mig på att prova så älskade jag det. 

Jag sökte till residenset av flera skäl. Det är nu dags att ta fram min rotslöjdiga sida, att utveckla och satsa på den. Jag vill bli så duktig att jag kan hålla kurser och se till att rotslöjden inte ebbar ut. Jag skulle på något vis också vilja förnya så att yngre generationer blir intresserade, kanske genom nya föremål som tilltalar dem. Ur ett hållbarhetsperspektiv är rötter dessutom ett fantastiskt material. Det känns som en ynnest att få bli upplärd av en mästerslöjdare på det här viset. Residens som begrepp är för mig något nytt och okänt men det låter som något viktigt och ärofyllt.”

Slöjd Stockholms residensprogram är en del av en långsiktig utveckling av en publik plattform som undersöker, lyfter fram och diskuterar slöjd och hantverk, där det går att ställa frågor kring det handgjorda och dess roll och relevans i vår samtid. Programmet är ambulerande och genomförs i samarbete med lokala och regionala samarbetsparter. Med en verksamhet som rör sig mellan olika platser kan detta bidra till att pröva nya sammanhang och former för både utövande praktik och utveckling av samtalet kring det handgjorda.

Slöjd Stockholm är initiativtagare och ansvariga för projektets genomförande. Slöjd Stockholms residensprogram finansieras av Statens Kulturråd och Nämnden för hemslöjdsfrågor. Ansvarig för projektets utveckling är Slöjd Stockholms verksamhetsledare Andreas Sohlberg. Programmet 2019 utvecklas och samordnas av Emily Fahlén och Asrin Haidari samt med stöd av Isac Enetjärn, hemslöjdskonsulent i Västerbotten.

close-icon