Vikinga- och medeltid med animation

Exempel: Fastebolskolan i Järfälla

Detta projekt inleddes med ett besök i Järfälla kyrka då eleverna fick uppleva medeltiden på ett spännande sätt. Kyrkan är välbevarad med rötter i medeltiden, men har byggts till i olika omgångar. De olika tiderna är syns tydligt i arkitekturen och åskådliggör behoven av kyrkorummet under olika tider.

Här finns flera medeltida föremål; en dopfunt, järnbeslag på den ursprungliga porten och en madonnaskulptur i trä. Vid tillfälle nummer två besökte museets konstpedagog och kulturmiljöpedagog klasserna i skolan. Eleverna fick ytterligare fördjupning i vikinga- och medeltiden genom att få se på och fundera över arkeologiska föremål från tiden. Föremålen var utgångspunkten för en workshop där eleverna funderade över vem som kan ha använt dem och hur tillfället kan ha varit då föremålet användes. Under en lektion med bildvisning av Albertus Pictors kyrkomålningar reflekterade eleverna över målningarna utifrån en bildanalys. Med utgångspunkt i workshopen och de kunskaper eleverna tillägnat sig om vikingatid och medeltid skapade de sedan animationer tillsammans med mediapedagoger från Mediapedagogiskt center i Järfälla. Filmerna presenterades under en filmkväll på Folkets hus i Kalhäll.

I samarbete med Mediapedagogiskt center i Järfälla

Omfattning: Två klasser i åk 5. Två tillfällen med två pedagoger från Stockholms läns museum, 2011, 2012

Pedagogisk medverkan: Kulturmiljöpedagog, konstpedagog och mediepedagog.

Kontakt: Rebecka Walan, rebecka.walan@sll.se  076-526 94 44

http://www.mynewsdesk.com/se/jarfalla/videos/fastebolskolans-animationsprojekt-vaaren-2012-floejten-9499

close-icon