När larmet tystnar

10 September 2009 - 8 November 2009

Vid sekelskiftet 1900 flyttade många industrier ut från Stockholms innerstad. Ett område som då kom i fokus var Nacka kommun. Här var bebyggelsen gles och läget bra ur kommunikationssynpunkt. Hundra år senare har de flesta industrier lämnat Nacka och de före detta fabriksområdena har omvandlats.

close-icon