Sjukt bra konst

22 January 2011 - 15 May 2011

Jockum Nordström, Nittonhundratalets ljud, Huddinge sjukhus. Foto Peder Sjöberg. © Jockum Nordström BUS 2010.

Sjukt bra konst är en utställning som visar ett urval av konsten som finns på våra sjukhus. Här presenteras konst med många olika uttryck – skulptur, måleri, foto, teckning, collage och video med perfomances – av många olika konstnärer – kvinnor, män, etablerade och mindre etablerade.

Idag finns drygt 70 000 konstverk i våra vårdmiljöer.  Syftet med konsten är att bidra till patienternas, personalens och även besökarnas välbefinnande. Men vilken hänsyn till patienters olika behov tas vid inköp och placering av konst? Hur ser exempelvis konsten ut på en ortopedakut? Hur går inköpsprocessen till?  I utställningen försöker vi svara på dessa frågor. Dessutom får du ta del av ett urval av barnens egen konstsamling – Artoteket på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge.

Torsten Renqvist, Lilla elefanten drömmer, Norrtulls sjukhus. Foto: Per Mannberg. © Torsten Renqvist, BUS 2010

Vi vill belysa vilken roll konsten spelar inom vården och vi hoppas att fler människor får upp ögonen för en av Sveriges största och kanske mest mångfacetterade konstsamlingar.

Utställningen är producerad i samarbete med kulturförvaltningen vid Stockholms läns landsting.

close-icon