Situation hembygd

10 oktober 2015 – maj 2016

Utställningen Situation hembygd belyser begreppet hembygd via inbjudna aktörer (konstnärerna Oscar Guermouche, musikjournalisten Ametist Azordegan, konstnärerna Peter Geschwind, Thomas Elovsson, Katarina Lundgren, Meron Mangashas, Senay Berhes, och lokala hembygdsföreningar; (Rö hembygdsförening , Grödinge hembygdsförening, Husby-Ärlinghundra-Märsta hembygdsförening och Slakthusområdet hembygdsförening). Tillsammans vill vi öppna upp för en bredare bild av vad hembygd kan vara. Utställningen är indelad i tre perioder där varje del ger möjligheter till nya perspektiv. I en fast del av utställningen finns fördjupningar om hur begreppet hembygd har vuxit fram.

Illustration: Eva Kerek

Genom en platsverkstad i utställningen uppmuntrar vi till dialog om vad hembygd kan vara och hur den kan te sig för personer med olika bakgrund och livsberättelser.

I projektet Samtidsbild, som också är en del av utställningen, bidrar länsinvånarna med egna bilder till ett gemensamt digitalt fotoarkiv. På så sätt blir människor delaktiga och kan själva reflektera över vad hembygd innebär för dem samtidigt som de blir en del av kulturarvsminnet. Detta är ett sätt att försöka skapa ett vidare hembygdsbegrepp där inkludering och öppenhet inför det olika ingår.

close-icon