Till innehållet

Christian Hammer

Juveleraren Christian Hammer köpte på 1880-talet hela Furusund och förvandlade det gamla fiskar- och lotssamhället till en populär badort. Här kunde välbärgade stockholmare trimma sina kroppar i nyuppfunna gymnastikmaskiner.

Vid 1800-talets mitt hade Stockholm blivit en industri- och handelsstad som växte så det knakade. De sociala skillnaderna var mycket stora. Där fanns rika som levde i sus och dus och fattiga som knappt hade mat för dagen. Med hygienen var det si och så för det fanns inget vattenlednings- och avloppsnät och latrin forslades ut på landet i stinkande, öppna vagnar. Röken från tusentals spisar och kakelugnar låg tjock över staden.

I ångbåtens kölvatten

Ångbåten gjorde att de som hade råd ibland kunde komma bort från den smutsiga och bullriga miljön. Snart byggdes särskilda utflyktsmål med sommarhus, varmbadhus, gyttjebad, värdshus, hotell och andra bekvämligheter på platser som kunde nås med en dagstur med ångbåt. En sådan plats var Halsö i Norrtäljeskärgården, senare känd som Furusund. Det stora uppsvinget för Furusund kom sedan den stenrike hovjuveleraren Christian Hammer köpt ön på auktion 1882.

Stenrik juvelerare

Christian Hammer var norrman och hade utbildats till guldsmed och juvelerare i Köpenhamn och Paris. Till Stockholm kom han på 1840-talet och tog över hovjuveleraren Zethelius verkstad på Fredsgatan, stadens mest exklusiva. Affärerna gick lysande och Hammer började köpa antikviteter för pengarna. Efter några årtionden hade han 120 000 föremål i sin samling, den största i Skandinavien, och försökte få svenska staten att köpa in den för att lägga grunden till ett kulturhistoriskt museum. Men riksdagen tackade nej och Hammer sålde istället samlingen på auktion i Tyskland.

Struntade i klagomål

Christian Hammers köp av Furusund irriterade dem som redan hade sina sommarhus på orten. I rask fart lät han bygga nya villor och brydde sig inte om klagomål om att de skymde utsikten och idyllen och att det blev bullrigt och rörigt under byggtiden. Hammer lät flytta en teaterbyggnad från Stockholm till Furusund. Där kom den att kallas den Hammerska ladan. Han lät även bygga en festsalong med jätteveranda. Furusund skulle bli östkustens lyxigaste badort.

Hammer var intresserad av idrott och motion och lät bygga tennisbana och kägelbana. Men det var sjukgymnastiken på Furusund som lockade badgäster och patienter från hela Sverige. En läkare, Gustaf Zander, hade uppfunnit en behandlingsmetod med mekaniska massage- och rörelseapparater och under sommaren flyttade han sin verksamhet från Stockholm till Furusund. Ett gym, skulle vi säga i dag. Furusund besöktes av kungligheter och många konstnärer och författare. Några kända namn är August Strindberg, Albert Engström, Anders Zorn, Carl Larsson, August Blanche och Carl von Schewen. I sin diktning kallade Strindberg Furusund för Fagervik.

close-icon