Till innehållet

Botolf

Bonden Botolf levde på 1300-talet i Gottröra-trakten i Roslagen. Botolf var en av de få i Norden som dömdes för kätteri. Botolf förnekade den kristna nattvarden och dömdes till döden.
Kättarna förnekade kyrkans roll i frälsningen och ansåg att själen bara kunde befrias från kroppen som var syndig, genom ett strängt och asketiskt liv. Kätteriet utbredde sig på 1100-talet i många länder i Central- och Sydeuropa.

Påven och hela den romersk-katolska kyrkan bekämpade kättarna med alla medel, till och med blodiga korståg. Kättare bannlystes och deras egendom beslagtogs. Särskilda kyrkodomstolar upprättades, den så kallade inkvisitionen. För att tvinga fram bekännelser godkände påven tortyr. Kätteri var också ett brott mot staten. De som ansågs skyldiga överlämnades till de världsliga myndigheterna vilket som regel innebar att de brändes levande på bål.

Botolf mest känd

Att prästen vid altaret förvandlar brödet och vinet till Kristi kropp och blod är en central trossats. Mässoffret symboliserar Kristi död på korset. Principen hade funnits med sedan fornkyrkans tid och hade slagits fast på ett stort kyrkomöte i Rom 1215, just för att dra en skiljelinje mot andra synsätt som därefter sågs som kätterska.
Vägrade ta tillbaka

Botolf hade inte bara förnekat att Kristus kroppsligen kunde vara närvarande vid mässoffret utan också försökt argumentera mot detta med olika underfundiga argument. Han hade även vägrat att ta tillbaka sina uttalanden. Vår enda källa till Botolfs kätteri är ett domstolsprotokoll från 1311. ”Fallet Botolf” hade utretts av en kommission som hade förhört inte mindre än 13 sockenbor som alla uppgav att Botolf uttryckt kätterska åsikter.

Brändes på bål?

Många nattvardsgäster före Botolf måste ha tvivlat på förvandlingen av vinet till Kristi blod och oblaten till Kristi kropp utan att för den skull börja argumentera med prästen om saken. Botolf måste ha varit medveten om att hans uppträdande skulle leda till hans säkra död. Botolf dömdes som skyldig och avrättades troligen. En forskare antar att han brändes på bål, en annan att han halshöggs.

close-icon