Nyhtestablå

Den frusna sjön En konstutställning av Knutte Wester

25 januari – 27 mars 2013. Fri entré

Den frusna sjön är en utställning där en konstnär med ett sällsynt socialt patos presenteras.
Knutte Westers verk ger röst åt människor som annars inte kan göra sig hörda i samhällsdebatten; flyktingbarn, asylsökande, barnhemsbarn. I utställningen visas skulptur, video och måleri från flertalet projekt. Med ett djupt personligt engagemang och socialt patos skildrar Knutte Wester barns utsatthet i krigshärdar, på barnhem, på flykt och i väntan på asyl.
Utställningen ger röst åt människor som inte kan göra sig hörda i samhällsdebatten. Många minns säkert Westers timslånga dokumentär Gzim Rewind, om en flyktingpojke från Kosovo, som visades förra året på SVT.

I utställningen visas skulptur, teckning och film. En av bronsskulpturerna - Gzim och den frusna sjön  - har köpts in av Täby kommun efter en omröstning bland invånarna. Efter utställningens slut kommer den att få en permanent plats i kommunen.

Knutte Wester bor och arbetar i Umeå där han utbildade sig vid Konsthögskolan. Wester är en berättare. Eller kanske ännu hellre, en återberättare. Hans skapande skildrar människor som drabbats av samhällets otillräcklighet. Sina dokumentära narrativ väver Wester fram under långa processer, ofta genom öppna skulpturverkstäder där skapandet sker tillsammans med dem arbetet handlar om.

 

Mer om utställningen
Utställningen presenterar flera av Westers projekt, med bronsskulptur, teckningar och video.  Det mest genomgripande projektet utgår ifrån Gzim, som Wester träffade 2003 när han drev en öppen ateljé på en flyktingförläggning i norrländska Boliden. Efter ett års tid utvisades Gzim och hans familj med omedelbar verkan. Wester säger:

”Stunden då Gzim berättade för mig om utvisningen har till viss del format mig. Det blev också startpunkten för ett filmprojekt som jag har arbetat med sedan dess. I åtta år. Det är en långfilm om Gzims liv, om vår vänskap, om förlust, förvisning och flykt.”

Om Knutte Wester
Knutte Westers(f. 1977) konstnärskap spänner över flertalet tekniker, men med bronsskulptur och film som främsta uttryck. Wester gick ut Konsthögskolan i Umeå 2003 och har deltagit i en rad grupp- och separatutställningar, bland annat i London, Gdansk, Moskva och Johannesburg.

Program
I anslutning till utställningen arrangeras ett seminarium om offentlig konst 11/3. Fri entré!

Visning av Knutte Westers uppmärksammade dokumentär om flyktingprojken Gzim från 2012 - Gzim Rewind -  21/3 kl 17:30. Fri entré!

Museets konstpedagog Rebecka Walan ger lunchvisningar av utställningen varje torsdag kl 12.30. Fri entré!

 Gzim och den frusna sjön 1 Gzim och den frusna sjön

Den frusna sjön närbild Gzim och den frusna sjön (närbild)

Den frusna sjön Knutte Wester Konstnär Knutte Wester. Fotograf: Gzim Dervishi