Atombomb över Stockholm

11 October 2013 - 6 April 2014

Ta med pengar, värdehandlingar, sjukförsäkringsbesked och fackföreningsbok samt om detta utdelats – ransoneringskort, skyddsmask och identitetsbricka” Ur broschyren Om kriget kommer, 1961.

Från utställningen. Foto: Elisabeth Boogh

Hotet om ett globala kärnvapenkrig var påtagligt under större delen av 1900-talet. Ett krig som skulle utplåna allt levande, om det blev verklighet. Utställningen berättar om det kalla krigets Sverige och hur kärnvapenhotet påverkade samhället och människors vardagsliv.

Genom föremål, filmer, tv-program, intervjuer, fotografier och musik berättar vi om det neutrala Sveriges självbild under den här tiden. Men också om hur civilförsvaret organiserades för att skydda invånarna i Stockholmsregionen vid ett kärnvapenanfall. Genom en ljud- och ljusinstallation visar vi också vilka konsekvenser en atombombsexplosion över Stockholm skulle få.

I utställningen lyfter vi fram den topphemliga ledningscentralen ”Elefanten” i Sollentuna som ett exempel på det kalla krigets kulturarv. Den stod klar 1977 och är ett utmärkt exempel på den tidens design och moderna teknik. Här skulle ledningen för Stockholms civilförsvarsområden leda räddningsinsatserna efter ett kärnvapenanfall. Elefanten är, med sin fullständigt bevarade inredning, unik i sitt slag i Sverige.

Med utställningen “Atombomb över Stockholm” vill länsmuseet lyfta fram ett hotat kulturarv och berätta om en epok som bara ligger några årtionden bort. En tid präglad av kärnvapenhotet mot den mänskliga civilisationen. För första gången berättas om hur det kalla kriget påverkade Stockholmsregionen och dess befolkning.

close-icon