Estrid Sigfastdotter

Kvinnokraft

Länsmuseets arkeolog tittar spänt ned i gropen efter grävmaskinens skopa. Plötsligt ser han två ben sticka fram ur jorden och gör tecken åt grävmaskinist att sluta gräva. Är det Estrid han har upptäckt på åkern i Broby bro? Kvinnan som inte bara omnämns på flera runstenar utan som också låter resa flera stycken under sin livstid?

Estrid
Estrid, som docka skapad av Oscar Nilsson, från utställningen “Estrid, en riktigt viking” på Stockholms läns museum.

Från runstenarna vet vi att Estrid föds på gården Snåttsta i Vallentuna någon gång efter år 1000. Det är en rik och mäktig familj hon föds in i och hennes far Sigfast är en av kung Olof Skötkonungs allra närmsta män.

Hon gifter sig med Östen i Broby och får fyra söner. När Östen dör “borta i Grekland” gifter Estrid om sig med Ingvar i Harg och får ytterligare tre söner. Några döttrar nämns inte i runinskrifterna men kan mycket väl ha funnits. När Ingvar dör flyttar Estrid tillbaka till Brobytrakten.

Runsten med orm och kors
Runsten med texten: “Östen och Estrid reste stenarna efter Gag, sin son.” Stockholms läns museum.

I en tid när de flesta runstenar blir resta av män är Estrid den kvinna som låter resa flest runstenar i hela landet. Stenarnas meddelanden vittnar om att Estrid är en mäktig och inflytelserik kvinna. Sannolikt har hon rollen som familjens överhuvud.

Att Estrid lever i förändringarnas tid syns på runstenarna hon låter resa. Prydda med kors talar de tydligt om att hon är anhängare av den nya tron och därmed visar hon även sitt stöd för den kristne kungen som vill ena riket.

Estrid lät resa dessa stenar efter Östen, sin man, som drog till Jerusalem och dog borta i Grekland.

Skelettet som hittades av museets arkeolog den där dagen i Broby bro är välbevarat. Det visar sig vara från en äldre kvinna som på sin ålders höst blivit krum och fått inflammation i tänderna. Vid något tillfälle har hon också ramlat så olyckligt att hon brutit armen.

Mycket talar för att det är just Estrid. Skelettet är begravt på kristet vis och av gravfynden att döma, skrin med lås och nyckel som innehåller silvermynt och vikter samt en silverring och en kniv, var det en kvinna med socialt hög ställning. Att graven dessutom kan dateras till samma tid som de runstenar Estrid lät resa förstärker teorin.

Visste ni att runalfabetet kallas Futhark med ett annat ord. Så här står det på två av runstenarna där Estrid nämns:

“Estrid lät resa dessa stenar efter Östen, sin man, som drog till Jerusalem och dog borta i Grekland.”

“Östen och Estrid reste stenarna efter Gag, sin son.”

Kvinnokraft
close-icon