Till innehållet

Tyresö konsthall

Utställningsperiod: 11 september – 17 oktober 2021 

 

Utställning: Saadia Hussain  – Pieces of me… 

Mönsterbygge är centralt i Saadia Hussains konstnärskap. Hennes allra första och starkaste konstupplevelser har varit genom mönster. En estetisk självklarhet i hennes omgivning, uppväxt och liv som har präglat henne och hennes konstnärskap. Saadia använder mönster som form och koncept för att illustrera vanor, traditioner och system. Saadia vill omskaka för att omskapa mönster och konstruera, kombinera och komprimera berättelser genom mönster och rörelser i starka färger och därmed synliggöra samtidens komplexitet. Saadias verk kan ses som estetiska kamouflage som bygger på starka färger och mönster uppbyggda av igenkännliga symboler som både frågar och ifrågasätter för att förstå. 

Saadia Hussain föddes i Lahore, Pakistan, 1973.  Som sjuåring flydde hon tillsammans med sin mamma och fyra äldre syskon till Sverige för att återförenas med sin pappa. Sverige blev hennes hemland och Pakistan hennes moderland. Två skilda världar som hon ständigt bär, bråkar och balanserar. 

Saadia Hussain är verksam som konstnär, konstpedagog och konstaktivist och har sin bas i Stockholm. Genom sitt arbete vill hon väcka diskussion om att hitta hem och känna sig hemma. Saadia Hussain har framför allt uppmärksammats för sina stora medskapande projekt. Tillsammans med olika grupper människor har hon lett kollektiva konstnärliga processer som resulterat i offentliga verk i form av fasadmålningar. Saadia Hussain vill att fler ska upptäcka konstens makt, magi och möjligheter. Hon leder olika konstprojekt nationellt och internationellt med tonvikt på tillgänglighet, demokrati, delaktighet och yttrandefrihet och har utvecklat metoder som möjliggör icke-professionellas deltagande i konstnärligt kollektivt skapande. 

Saadia Hussain blev en av Stockholms stads kulturpristagare 2018. Hon tilldelades hederspriset med motiveringen: ”Hennes färgstarka och platsspecifika verk skapas tillsammans med skolungdomar, barn, mammor eller ensamkommande flyktingar. Hon inkluderar nya röster och berättelser i konsten”.  
Saadia Hussains mål har aldrig varit att slå sig in hos kultureliten. Hon vill istället ge konsten – och makten – till alla som befinner sig utanför finrummets väggar. 

Här får du en introduktion till utställningen:

Charlotte Gyllner berättar om Pieces of me…

Hitta hit:
Tyresö konsthall
Biblioteket, Tyresö centrum 

Öppettider:
Måndag: 9–19
Tisdag: 9–19
Onsdag: 9–19
Torsdag: 9–19
Fredag: 9–18
Lördag: 11–15
Söndag: 11–15

Hemsida:
Tyresö konsthall

 

 

close-icon