Sök

Platsverkstan

Stockholmsregionen växer så att det knakar. Fram till 2050 kommer befolkningen att öka med 1,2 miljoner människor, vilket är ca 50%. Det kräver så klart planering. Därför har Stockholm som enda regionen i landet utvecklat en samlad regional utvecklingsstrategi, RUFS. Den finns i tre upplagor 2001, 2010 och nu senast för 2050. En av de mest centrala delarna i den regionala utvecklingsplanen handlar om att utveckla en tät och flerkärnig region. Syftet med detta är att öka tillgängligheten till arbetsplatser, stärka förutsättningarna för en konkurrenskraftig kollektivtrafik och bidra till att begränsa energiförbrukningen.

Åtta platser pekas ut som regionala stadskärnor:

Arlanda-Märsta

Barkaby-Jakobsberg

Kista-Sollentuna-Häggvik

Täby centrum – Arninge

Kungens kurva – Skärholmen

Flemingsberg

Haninge centrum

Södertälje

Det främsta skälet till att just dessa platser valts ut är deras goda lägen som ska användas för att ytterligare öka tillgängligheten. För de utpekade platserna handlar det om att utveckla transportsystemet, skapa urbana värden och attraktiva lokaliseringsalternativ för företag samt motverka utspridning .

För att lyckas handlar det mycket om att platserna behöver stärka sin identitet och verksamhetsprofil. Men vilken är den idag? Genom projektet Platsverkstan tar vi tempen på de regionala stadskärnorna, med början i Märsta 2016. Vilka berättelser lyfter invånarna fram? Vilka minnen är kopplade till platsen? Kort sagt, viken identitet ser de att platsen har? Vad är bra och vad kan bli bättre? Vi har valt att prata med personer som av olika anledningar inte deltar i det offentliga samtalet om kulturarv och offentliga miljöer: Barn/unga, äldre, nyanlända och personer med funktionsvariationer.

Tillsammans gör vi platsen!

close-icon