Till innehållet

Upptäck Botkyrka

Under åren 2011-2013 bedrev Stockholms läns museum och Botkyrka kommun projektet Upptäck Botkyrka. Projektet syftade till att uppmärksamma och utveckla kulturhistoriskt intressanta platser i och omkring Hallunda/Norsborg och Fittja tillsammans med föreningar, skolor och boende.

Målet var att engagera fler människor i arbetet med kulturarvet och att integrera samtiden med det förgångna i beskrivningen av platsens historia. Projektet resulterade i tre kulturspår som via skyltar berättar om spännande kulturmiljöer i Norsborg, Hallunda och Fittja. Till kulturspåren hör även ljudfiler med personliga berättelser från människorna som bor och verkar på platserna.

Du kan ladda ner appen OnSpotStory till din smartphone och leta reda på “Kulturspår Botkyrka” här kan du hitta till platserna och du kan även lyssna på ljudfilerna. Projektet drevs av Stockholms läns museum och Botkyrka kommun med stöd från Länsstyrelsen i Stockholms län och Stockholms läns landsting.

Många historier, en plats

Två skolklasser engagerades i projektet. En klass från Freinetskolan Kastanjen och en från S:t Botvids gymnasium. Eleverna fotograferade och beskrev varsin personlig plats. Eleverna undersökte olika platser längs Hallunda kulturstig och utifrån sina nya kunskaper höll de i guidningar på platsen och dessutom agerade de referensgrupp till de nya skyltarna.

Ytterligare nedslagsplatser var några av de religiösa rummen i området: Fittja Moské, Ljusets kyrka och den Syrisk-ortodoxa kyrkan S:t Petrus & Paulus. Församlingsmedlemmar intervjuades och dessa intervjuer finns att lyssna på via appen. I skyltarna berättas det även om miljonprogrammet och även här finns det ljudfiler som boenden har gjort som berättar om hur det är att bo i området. Projektet hade inte kunnat genomföras utan alla dessa människors engagemang.

close-icon