Fördjupningar

Vi på Stockholms läns museum arbetar med många parallella projekt. Vi söker, utvecklar och förmedlar angelägen kunskap om vårt regionala kulturarv tillsammans med länsinvånare och andra aktörer. Genom arkeologiska undersökningar lär vi oss mer om de invånare som befolkat länet under tusentals år. Byggnader av olika slag berättar om människors liv och samhällets ideal och tankesätt. I etnologiska studier lär vi oss mer om vår samtida historia, om det som hände igår och som händer imorgon. Via historiska perspektiv belyser vi samtid och framtid.

På de här sidorna kan du hitta exempel på museets verksamhet inom de här områdena.

close-icon