Till innehållet

Sundbyberg, simhallen

Simhallen är en plats inom projektet Stockholm  Region Unstraight.

Simhallen i Sundbyberg är en av få hbtq-certifierade badhus i länet.

Att kunna simma inomhus tas som en självklarhet i dag men så länge har möjligheten faktiskt inte funnits. Det var först vid 1930-talets slut, när simkunnighet ökade hos landets befolkning, och Simfrämjandet gav ut en skrift med råd och anvisningar för inomhusbassänger, som badhus med 25-meters simbassänger började byggas.

Sundbybergs simhall invigdes 1978 och är ritad av arkitekten Åke Östin. Med strikta linjer, mörkt tegel och utskjutande plåttak är stilen är typisk för sjuttiotalet. Numera finns även en modernare tillbyggnad, en följd av kommunens stigande antal invånare och ett ökat besökstryck på simhallen.

Arkitektkontoret UD Urban Design anlitades för att rita en om- och tillbyggnad och på nyårsafton 2014 kunde den återinvigas. Resultatet är en moderniserad simhall med en tillbyggnad i 2010-talsstil. Tillbyggnaden står i vinkel till den ursprungliga byggnaden för att markera de två olika byggnadsfaserna. Här finns nu en glasad fasad som kan öppnas mot ett soldäck på sommaren. Och för att anknyta till den närliggande skogsdungen har fasaden även träpanel.

Inne i simhallen finns nu fem bassänger med bland annat en multibassäng med höj- och sänkbar botten för simundervisning och rehabträning. I barnbassängen har konstnären Backa Carin Ivarsdotter skapat ett guldskimrande sagoland i regnbågens alla färger av keramik och mosaik.

Skiss av om- och tillbyggnaden av Sundbybergs simhall.  Skissbild: Per Kristiansen, Urban design

Simhallen är numera hbtq-certifierad av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter) vilket betyder att personalen har fått utbildning av RFSL och hjälp med att ta fram verktyg och rutiner för att arbeta med likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter.
Som en följd av certifieringen finns nu också landets första flexrum här, som är ett tredje omklädningsrum. Ett rum för människor med könsneutral identitet, funktionsnedsatta med ledsagare av annat kön eller människor som av annan anledning vill byta om i ensamhet kan göra det.

Lyssna till Carloz Diaz (RFSL) när han berättar om HBT-certfiering. Lyssna även till Daniel Ljuslinder som är med i Golden Dolphins, Sveriges första simklubb för hbtq-personer, om badkultur, Gay Games och flexrum.

close-icon