Roland Haeberlein

1941-
Roland Haeberlein arbetar med olika material som trä, brons och plåt. Han fogar också samman skulpturer av olika delar som till exempel upphittade föremål.

Roland Haeberlein föddes i München 1941 och är sedan 1962 bosatt i Sverige. Han började sin utbildning till bildhuggare i Tyskland och fortsatte sedan på Konstfack, på avdelningen för skulptur, i Stockholm.

Offentliga verk i urval:
Siri dansar livet, Fatbursparken i Stockholm, 1996
Atena, Fatbursparken i Stockholm, 1996

Konstverk:
Befrielse med återblick

close-icon