Knut-Erik Lindberg

1921-1988
Knut Erik Lindberg var en medveten bärare av den klassiska skulpturtraditionen samtidigt som han var fylld av humor och medmänsklighet.

Utbildning: Tekniska Aftonskolan, Otte Skölds målarskola, Kungliga Konsthögskolan 1937-43. Han tillhörde konstnärsgruppen 1947 års män.*

Offentliga arbeten i urval:

Bondflicka, stenskulptur, Ljusdal 1940-tal. Flicka med blomma, bronsskulptur, Helsingborg, 1961. Linje, Telefonplan, Stockholm, 1970. Celsiusastronomen, bronsskulptur, Uppsala, 1979. Harlekin och Pierrot, bronsskulptur, Hudiksvall, 1987. Häcklöparen, bronsskulptur, Botkyrka. Slända, bronsskulptur, Eskilstuna.

* Begreppet 1947 års män avser deltagarna på en utställning 1947 på Färg och Form i Stockholm som blev genombrottet för den konkreta konsten i Sverige. Deltagare var bildkonstnärerna Olle Bonniér, Randi Fisher, Olle Gill, Lage Lindell, Pierre Olofsson, Karl Axel Pehrson, Lennart Rodhe, Armand Rosander, Uno Wallman och skulptörerna Liss Eriksson och Knut Erik Lindberg.

Konstverk:
Målvakten

Häcklöparen

close-icon