Jill Höjeberg

1947-
Jill Höjebergs skulpturer ger intryck av elasticitet och energi.

Jill Höjeberg är född utanför New York och är numera bosatt i Stockholm. Hon är skulptör och arbetar främst i material som brons, alabaster, marmor och glas. Hennes skulpturer har ofta en lent slipad yta, avsedd att beröras. En strävan är att få den hårda stenen att ge ett intryck av elasticitet, energi och styrka. Ofta är hennes skulpturer utsträckta, tänjda och böjda till det omöjligas gräns.

Hon är utbildad vid George Washington University i samarbete med Corcoran School of Art i Washington 1967-1971 och mellan 1993-1996 vid Art student League. Periodvis har hon arbetat i Italien på samma plats där marmorn bryts ur berget och alabastern grävs upp ur jorden. Hennes skulpturer finns på flera offentliga platser, däribland skolor, fritidshallar och kommunhus.

Offentliga verk i urval:
Inside out, Sagaskolan, Sigtuna, 2006
Obstacle, Sigtuna kommunhus, 2006
Blooming, Borlänge kommunhus, 2010

Konstverk:
Human waves

close-icon