Elsie Dahlberg

Elsie Dahlberg, 1916–2005, var skulptör och tecknare. Hon gick på Konstfack i fyra år och vid Konsthögskolan i fem år. Hon arbetade i flera olika material som lera, trä, brons, järn, glas, betong, kol och blyerts. Vad det gäller offentliga utsmyckningar har hon utfört omkring 35 verk till torg, parker, hallar och skolor och även sjukhus runt om i Sverige. Många av hennes offentliga verk inbegriper samtal och dialog.

Konstverk:
Ljugarbänken

close-icon