Sök

Offentlig konst

I Stockholms län finns en stor samling offentlig konst en konstskatt som är helt gratis att besöka. Samlingen består av skulpturer i brons, konst på väggar och konstnärliga gestaltningar i olika miljöer såsom pendeltågsstationer.

Vi har valt att lyfta fram den konst som är lättillgänglig för de allra flesta och som visas i kommunernas utemiljöer. Vill du hitta konstverk att titta närmare på finns de på kartan Besök länet på startsidan och en lista som är sorterad efter kommun.

Konstverken på denna hemsida skyddas av upphovsrätt enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Det innebär att konstverken inte får återges eller tillgängliggöras för allmänhet utan tillstånd från rättsinnehavaren. Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverk till hemsidor, interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av verket, oavsett metod. Konstverk av upphovsmän som företräds av BUS återges på denna hemsida med tillstånd av BUS, www.bus.se. Vill du på något sätt nyttja verken måste du kontakta BUS. Telefon 08- 54 55 33 80.

close-icon