Upptäck konsten i Järfälla

Exempel: Fjällenskolan

Tillsammans med en konstpedagog upptäckte barnen den offentliga konsten i Järfälla. Först samlades vi i klassrummet och funderade över vad konst är och hur den kan se ut. Sedan gick vi på konstvandring och spanande efter konst och bekantade oss med olika konstnärliga uttryck. Med enkla frågor funderade barnen över konstverkens färg och form. Kan en karta vara ett konstverk?  Hur låter ett konstverk i fantasin?  Vid nästa tillfälle skapade eleverna egna skulpturer med lera som de också målade och presenterade för varandra.

Omfattning: Två tillfällen/klass. Fyra F-klasser vid Fjällenskolan 2013
Pedagogisk medverkan: Konstpedagog
Kontakt: Rebecka Walan, rebecka.walan@sll.se  076-526 94 44

close-icon