SUKI SEOKEYONG KANG – UTSTÄLLNING I LERKROGEN

 
Plats: Lerkrogen, Brännkyrka hembygdsgård, Götalandsvägen 224

Chi Cha är en ålderdomlig koreansk term som betyder kugghjul. Även om ordet i dag inte längre används, är innebörden fortfarande giltig. Suki Seokyeong Kang valde ”chi – cha” av två skäl: dels är hon intresserad av hur ordet låter, dels är hon intresserad av ordets bibetydelse som syftar på något som endast kan existera i en evig kollision med något annat. Verket Chi Cha består av en video, en installation och de rörelser som bildar denna komposition. Föremålen som syns i videon möter varandra och tappar sedan bort varandra. De här objekten och de repetitiva rörelserna uttryck en vilja att förstärka nuet och innefattar de omöjliga förutsägelser av framtida förhållanden som grundar sig på det förflutna. En förlängning av den här viljan återges genom de upprepade rörelserna hos de personerna som agerar i videon. Hela det här urverket med rum, hastighet, position hakar i varandra likt kugghjul i en ständig rörelse. Alla föremål är noggrant och hantverksskickligt utförda med handfärgade trådar och metall och trä.

I en annan serie verk har Kang använt sig av den rumsliga berättelse som ryms i Chunaengmu (ᕙᕙᕙ), en form av solodans vid det koreanska hovet som utövades under 1800-talet. Chunaengmu kräver att de som framför dansen rör sig i återhållsamma rörelser på en fyrkantig, traditionellt vävd sävmatta. Kangs scenografi innehåller en uppsättning skulpturer, ramar, tyger och målningar: roterande ramar på hjul, hjul på ben som vilar på en rund träsockel, runda cylindrar av metall och trä ovanpå varandra, målningar staplade på en svart matta. Hennes verk, som omfattar funna föremål och textilkomponenter som konstnären själv har tillverkat, förflyttas ofta omkring på golvet, lutas mot väggar och mot varandra. Utställningsbesökarna uppmanas att skapa sina egna koreografier med hjälp av verket och ge sig i kast med hennes abstraktioner på sina egna, personliga sätt.

Suki Seokyeong Kang (född 1977 i Seoul) använder sig av olika medier, däribland måleri, installation och video, i ett försök att nå fram till en sammansmältning och utvidgning av måleriets metod. De olika rörelser som äger rum inuti ett sådant rytmiskt rum styr nästa målnings inriktning. Hennes praktik befinner sig mellan det abstrakta och det figurativa, det organiska och det geometriska. Hon är intresserad av att skapa ett bildspråk av balans och harmoni genom vilket hon söker skildra strukturen och ordningen i olika villkor som alla individer ställs inför i samhället. Kang studerade orientaliskt måleri vid Ewha Womans University i Seoul och måleri vid Royal College of Art. Numera bor och arbetar hon i Seoul. Bland hennes senaste utställningar kan nämnas The 8th Climate: What Does Art Do?, Gwangjubiennalen 2016; As the Moon waxes and wanes, National Museum of Modern and Contemporary Art, Gwacheon (2016); Group Mobile, Villa Vassilieff, Paris (2016); Foot and Moon,Audio Visual Pavilion, Seoul (2015) och Grandmother Tower, Old House, Seoul (2013).

Utställningskatalog>

Kugghjul (chi-cha), 2016–2017, FHD–video med ljud 8 min loop

Varm och rund för en rund klippa (Warm Round for Round Cliff),

2015–2017, tråd, målad metall

Varm och rund för en svart matta (Warm Round for Black Mat) 2015–2016, tråd, målad metall

Tre ben kort (Three legs-short) 2013, målad metall, trä, hjul

Tung och rund (Heavy Round) 2013, målad metall.

Ett samarbete mellan Stockholms läns museum, Tensta konthall, Nya Rågsveds Folkets Hus och Lerkrogen, Brännkyrka hembygdsföreninges hembygdsgård

En del av projektet ”Den futuristiska orten”

Utställningen pågår: 23.9 – 4.11 2018

Öppettider: Söndagar mellan 13-16, Lerkrogen, Brännkyrka hembygdsgård.

close-icon