Till innehållet

SUKI SEOKEYONG KANG – BLACK MAT ORIOLE

 
Plats: Rågsveds Nya Folkets Hus, Rågsvedstorget 11

Constance MenshFilmen visar en ensam man i ett mörkt rum. Snart börjar han röra sig i långsamma smidiga rörelser mellan två små svartvita mattor. En hand sträcks ut, den andra följer efter. En tå nuddar golvet och han tar ett litet svepande steg. Plötsligt hörs ett ihåligt ljud från ett slaginstrument, kanske i trä. Sedan åter tyst. En ny serie återhållna rörelser och suggestiva ljud, som grus som skyfflas. Dansen som mannen utför verkar rituell. Det är den också. Åtminstone har den sitt ursprung i en rituell dans, “Chunaengmu,” som framfördes vid hovet inför Kejsaren av Korea.

Konstnären Suki Seokyeong Kang, baserad i Seoul, har under en längre tid arbetat med projektet Black Mat Oriole, (Black Mat: svart matta, Oriole: gylling, fågelart). Utifrån sitt eget konstnärskap, som innefattar måleri och skulptur, har hon använt den här dansen på olika sätt. Dels som ett annat sammanhang för sina skulpturer och målningar och dels som en undersökning av hur vi människor – rent fysiskt – förhåller oss till våra utrymmen. Kan vi som individer utöka gränserna för ytorna vi rör oss i? Går det att förflytta sig och utvidga sitt utrymme genom att vi kommunicerar med varandra? Sådana frågor kan testas och lekas med, med hjälp av den ålderdomliga koreanska dansen. Det går att meddela sig med varandra tillsammans, fast man är fokuserad på sig själv, att vidga sitt utrymme och att variera sig, trots att premisserna ser ut att vara begränsade vid en första anblick.

Utgångspunkten, den lilla plattformen utifrån vilken rörelserna kan ta sin början, utgörs av en matta. I filmen är mattorna formgivna av konstnären själv. Ursprungligen användes specialgjorda vassmattor för dansen, så kallade “hwamunseok”.

Den 22 september genomförs en workshop tillsammans med konstnären och kvinnor från Tensta konsthalls Kvinnokafé, som brukar träffas på konsthallen tre gånger i veckan för att arbeta med olika former av textilt hantverk och för att umgås. Med sig har de varsin matta och utifrån den traditionella dansen filmen improviserar de nya rörelser och därmed möjligheter som kan bli en del av det pågående projektet.

Suki Seokyeong Kang om Black Mat Oriole

”Jag återkommer hela tiden till fundamentet för detta projekt: det enskilda utrymmet. Medan idén om det enskilda utrymmet fungerar som grundpelare för mitt konstnärskap, riktas även fokus mot den sociala kontexten och förutsättningarna för den enskildas liv.

Jag strävar efter att utveckla min studie till en sorts ‘instruktioner’. Inte bara själva de fysiska rörelserna. Instruktionerna har också fungerat som vägledande för skisser till mina målningar och installationer. Jag kommer att dokumentera rörelserna och instruktionerna som tillsammans definierar logiken bakom mina målningar och installationer. Med rörelserna, koreografin, kan jag också experimentera kring hur de både kan fortsätta omvandlas och hur man kan undersöka möjligheterna till rumslig expansion.

Under projektet kommer jag att följa de idéer och impulser som uppstår under dansen med varje deltagare på varsin matta, genom interaktionen mellan röster och rörelser. Det blir intressant att observera de olika tolkningarna av solodansen. Den här dokumentationen kommer i sin tur fungera som den nya visuella länken till den oändligt tänjbara och förvandlingsbara serien, vilken också kommer leda mig fram till en ny form av måleri, installation och publikation.”

 22.9 – 4.11 2018

Utställningskatalog>

close-icon