Styrelsen

Stockholms läns landstings representanter:

Ordförande:
Anders Johnson (L)
anders@skriftstallet.se, 070-573 60 19

Vice ordförande:
Marianne Berg Ekbom (V)

Ersättare:
Aviva Barczewska (MP)

Ledarmot:
Morgan Lindqvist (M) 

Ersättare:
Sonia Lunnergård(KD)

Ledamot:
Robert Ask (S)

Ersättare:
Gizela Kovac  (S)

Ledamot:
Marianne Berg Ekbom (V) 

Ersättare:
Lars Tocklin (S)

Norrtälje kommun:

Ledamot:          
Agneta Hedlundh (L)

Ersättare:
Lenneke Sundblom (S) 

Sigtuna kommun:

Ledamot:
Lars
Björling (SfS)

Ersättare:
Luna
Rodrigo (L)

Stockholms läns hembygdsförbunds representanter:

Ledamot:
Anita Lundin

Ersättare:
Björn Hamilton

Stockholms stads representanter:

Ledamot:
Fredrik Adolfsson (C)

Ersättare:
Bengt Säve-Söderbergh (S)

Södertälje kommuns representanter:

Ledamot:
David Winerdal (KD) 

Ersättare:
Tommy Hansson (SD)

Föredragande:

Länsmuseichef Annelie Kurttila

Protokollförare:
Andreas Sohlberg, biträdande länsmuseichef

Postadress till styrelsen:
Stiftelsen Stockholms läns museum
Styrelsen
Box 4151
141 04 Huddinge

close-icon