Sök
Till innehållet

Slöjd Stockholms residensprogram

Utveckling av en ny publik plattform

Stockholms läns museum och Slöjd Stockholm utvecklar en ny publik plattform för att lyfta fram och diskutera slöjden som ett konstnärligt uttryck. Vi testar som ett första steg ett residensprogram vilket i detta fall innebär att utövare inom slöjd och annat kulturhantverk bjuds in att under en tid arbeta i en iordningställd ateljé och verkstad i Sickla.

Den här nya plattformen är tänkt att, inom ramarna för vårt uppdrag och de kulturpolitiska målen, bli en plats för att undersöka och experimentera med förutsättningarna för slöjden som kulturområde

Under hösten  och vårvintern 2016-2017 kommer Jonatan Malm och Lisa Fält att arbeta på plats i ateljéer i det kontorshus som just nu är platsen för det konstnärsdrivna projektet Satans Demokrati och Satans Delirium. Det blir både ett innehållsmässigt sammanhang för residenset och en plats för möten mellan residensdeltagarna och konstnärerna kring produktionen av Satans demokrati. Både Jonatan Malm och Lisa Fält är utövare med inriktning mot slöjd och hantverk och med ett stort intresse i att använda sitt skapande arbete i att utforska olika samhällsfrågor och förhoppningen är att det kan uppstå intressanta kopplingar mellan deras arbete och scenkonstverket. Residensdeltagarna kommer även att kunna arbeta i nära koppling till Stockholms läns museum och Slöjd Stockholms verksamhet.

Stockholms läns museum och Slöjd Stockholm är initiativtagare och ansvariga för projektets genomförande som delfinansieras av Nacka Kommun. Slöjdresidenset genomförs under perioden november 2016 till januari 2017. Det omfattar, förutom själva ateljévistelserna, ett publikt program med presentationer och samtal mellan 10 januari och 5 mars 2017.

close-icon