Sök
Till innehållet

Utbildning i slöjdhandledning

Förmedla slöjd till andra

 Vår slöjdhandledarutbildning innehåller metodik och slöjdkunskaper vilket ger deltagarna redskap att förmedla och handleda barn, unga och vuxna i slöjd.

Utbildningen är fördelad över fyra helger (två tillfället har redan ägt rum) och passar dig som vill starta slöjdklubb för barn i åldrarna 7-12 år eller som vill integrera slöjden i ditt arbete som museipedagog, kulturskollärare eller i annan pedagogisk verksamhet. Den passar också dig som vill få nya redskap att förmedla det du kan inom slöjd på ett inspirerande och säkert sätt.

I och med utbildningen blir du en del av vårt handledarnätverk. Det innebär att du blir inbjuden till handledarträffar och annat kul.

Slöjdhandledarutbildningen utgår från den traditionella slöjden, som bygger på enkla metoder, tekniker och handverktyg, material från naturen och återbruk. Under utbildningen utgår vi från gruppens behov och delar kunskap med varandra. Vi engagerar även inspirerande slöjdare och föreläsare som berättar och visar utifrån sin expertis. Vi blandar slöjdande i olika material och tekniker med föreläsningar och gruppdiskussioner om bland annat:

  • Mångfald och tillgänglighet
  • Material och hållbarhet
  • Ledarskap och gruppdynamik
  • Att sätta ord på den så kallade tysta kunskapen
  • Praktisk slöjd

Dessutom ingår en halv dags olycksfallsutbildning.

Omfattning: 64 lektioner är under 4 helger (varav två redan ägt rum). Du anmäler dig till alla 4 helger på en gång.
Datum och tider: (2 tillfällen är har redan varit) 18-19 februari och 25-26 mars 2017, 9-16
Pris: 3 500 kronor. I deltagaravgiften ingår föreläsningar och handledning, kaffe och te med lättare tilltugg, kursbok och allt studiematerial, slöjdmaterial samt olycksfallsutbildning. Eventuella kostnader kan tillkomma, detta sker i så fall i samråd med gruppen.

Anmäl dig till kursen

Kontakt: Elin Danielsson, elin.danielsson@stockholmslansmuseum.se, 076 526 94 74