Sök
Till innehållet

Utbildning i slöjdhandledning

Om att förmedla slöjd till andra

Vår slöjdhandledarutbildning innehåller metodik och slöjdkunskaper i hur du förmedlar samt handleder barn, unga och vuxna i slöjd.

Utbildningen är fördelad över åtta heldagar och passar dig som vill starta slöjdklubb för barn i åldrarna 7-12 år eller som vill integrera slöjden i ditt arbete som museipedagog, kulturskollärare eller i annan pedagogisk verksamhet. Den passar också dig som vill få nya redskap att förmedla det du kan inom slöjd på ett inspirerande och säkert sätt.
I och med utbildningen blir du, om du vill, en del av vårt handledarnätverk. Det innebär att du blir inbjuden till handledarträffar, fortbildningar och annat kul.
Slöjdhandledarutbildningen utgår från den traditionella slöjden, som bygger på enkla metoder, tekniker och handverktyg, material från naturen och samt smart resurshantering. Under utbildningen utgår vi från gruppens behov och delar kunskap med varandra. Vi engagerar även inspirerande slöjdare och föreläsare som berättar och visar utifrån sin expertis. Vi blandar slöjdande i olika material och tekniker med föreläsningar och gruppdiskussioner om bland annat:
•    Mångfald och tillgänglighet
•    Material och hållbarhet
•    Ledarskap och gruppdynamik
•    Handlingsburen kunskap förmedlad genom tradering
•    Praktiskt slöjdande

Utöver detta ingår också en halv dags olycksfallsutbildning.

Omfattning:
64 lektioner fördelade över åtta heldagar.  Du anmäler dig till alla åtta tillfällena på en gång.
Datum:
2017- 9 okt, 16 okt, 27 nov, 4 dec, 11 dec
2018 – 15 jan, 29 jan, 12 feb
Tid: Kl 09:00 – 16:00
Pris: 3 500 kronor. I deltagaravgiften ingår föreläsningar och handledning, kaffe och te med lättare tilltugg, kursbok och allt studiematerial, slöjdmaterial samt olycksfallsutbildning. Eventuella kostnader kan tillkomma, detta sker i så fall i samråd med gruppen.

Anmäl dig till handledarutbildningen här.

Kontakt: Maria Neijman, maria.neijman@stockholmslansmuseum.se eller 076- 526 94 74

 

 

 

close-icon