Skriv en selfie! Ämne: Svenska

Lektionsplanering till Samtidsbild – svenska

Tidsåtgång:

1-2 lektioner (om du väljer ett av delmomenten)

5-6 lektioner (totalt, alla delmoment)

Uppgiften tränar eleven i att läsa, analysera och skriva text kombinerat med bilder. Uppgiften kan med fördel genomföras i samverkan med historieämnet som en längre serie lektioner, se “Din selfie är framtidens historia, tematiskt arbete, Samtidsbild i svenska, historia och bild”.

Uppgiftsbeskrivning

Lektion 1-2

Diskutera: Självbiografin som selfie

Klassen läser och diskuterar gemensamt (utdrag ur) en eller flera självbiografiska texter. Förslag på självbiografiska texter:

 • Sommar i P1, tillgängliga avsnitt via Sveriges Radio Play
 • Jag är fotboll av Zlatan Ibrahimovic, Mats Olsson
 • Mårbackasviten: Mårbacka; Ett barns memoarer; Dagbok av Selma Lagerlöf. (Tillgänglig via Litteraturbanken.se)
 • Tjänstekvinnans son av August Strindberg
 • Ru av Ru Thuy
 • Min historia av Michelle Obama
 • Bekännelser av Augustinus
 • Bildhuggarens dotter av Tove Jansson

Diskutera exempelvis hur författaren framställer sig själv (och andra) i sin berättelse, tematik, trovärdighet, fiktionalisering, identitetsfrågor, patos, och så vidare.

Lektion 2-3

Att analysera: En influencer

Eleverna gör en kortare skriftlig analys där de reflekterar över självframställningen i ett sociala medier-flöde, exempelvis av en influencer/youtuber som de följer.

Förslag på frågor att utgå ifrån i analysen:

 • Gå igenom 5-10 av de senaste uppdateringarna i personens flöde. Försök att sammanfatta berättelsen i flödet i en enda mening.
 • Hur ser samspelet mellan skriven text och bild ut i flödet?
 • Vad berättar bilderna? Illustrerar bilden det som står i texten, eller säger bilden något annat än texten?
 • Vilket är ditt intryck av den här personen? Ger flödet intrycket av en “äkta” bild av personen, eller en tillrättalagd bild? Motivera!
 • Gör en källkritisk analys av flödet utifrån kriterierna äkthet, närhet,beroende och tendens?

Lektion 4-6

Att skriva: Ett självbiografiskt personporträtt

Eleverna tecknar ett skriftligt personporträtt av sig själva, en kort självbiografi och bildsätter den med hjälp av mobilkamera. Texten kan vara skönlitterär eller skriven som sakprosa. Eleven kan ansluta till de diskussioner klassen förde om självbiografiska texter i lektion 1-2.Text och bild redovisas genom Stockholms läns museums tjänst Samtidsbild och utgör bedömningsunderlag.

 • Bilden kan vara ett självporträtt, eller på annat sätt representera eleven.
 • Text och bild redovisas genom Stockholms läns museums tjänst Samtidsbild och utgör bedömningsunderlag.

För att utföra uppgiften kommer eleven:

 1. använda mobilkameran för att ta sitt självporträtt eller en bild som representerar hen.
 2. ladda ner appen Samtidsbild och ladda upp fotot i appen.
 3. beskriva bilden, sammanhanget och vad den berättar om samtiden och frågeställningen.
 4. ange ett gemensamt ämnesord i form av hashtag, klassbeteckning och skola, (#SA19FNorragymnasiet). Ämnesordet kan sedan användas för att söka fram hela klassens bilder på Samtidsbild.

Om du har frågor om Samtidsbild kan du kontakta fotoantikvarie Elisabeth Boogh, elisabeth.boogh@sll.se, på Stockholms läns museum.

Koppling till Lgy11

Svenska, gymnasiet

 • förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
 • kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier.

Koppling till Lgr11

Svenska, årskurs 9

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Länk till pdf: lektionshandledning-samtidsbild-svenska-skriv-en-selfie

close-icon