Om Samling pågår

Samling pågår är Stockholms läns museums plattform för att visa upp digitalt insamlat material som kommit in från länsinvånarna. Här berättar vi också om pågående insamlingar. Du kan se alla bilder som laddats upp till museet. Under “Alla bilder” kan du söka och filtrera på olika sätt och i “Galleriet” kan du titta på ett urval av bilder och berättelser på olika teman. Under rubriken “Bidra” får du veta hur du kan bidra själv.

http://stockholmslansmuseum.se/app/uploads/2022/03/ds2022-00189_large_1.jpg

Har du frågor eller synpunkter

Kontakta:
Moa Beskow, etnolog, moa.beskow@regionstockholm.se, eller
Ann-Sofie Nygren, arkivansvarig, ann-sofie.nygren@regionstockholm.se

Om insamlingar av berättelser 

För att vårt läns historia ska bli så komplett som möjligt behövs en mångfald av berättelser och perspektiv. Därför är just ditt bidrag viktigt. Genom att svara på våra frågelistor blir din berättelse en del av vårt läns historia och bevaras i museets samlingar för framtiden.

Under menyn ”Bidra” hittar du aktuella teman och insamlingar och du som vill bidra länkas vidare till en enkät med ett antal frågor. När du har klickat på skicka kommer det du skrivit tillbaka till oss för omhändertagande och arkivering. Vi läser alla svar och du får gärna skriva utförligt och med många detaljer. Tänk på att någon kanske kommer att läsa det du skrivit om hundra år!

Om insamling av bilder och Samtidsbild

Samtidsbild är Stockholms läns museums digitala plattform för insamling av länsinvånarnas digitalt födda fotografier. Tillsammans ger de uppladdade fotografierna en unik bild av det samtida livet och vardagen i vårt län.

Vill du fotografera för vårt gemensamma fotoalbum? Du kan själv välja vad du vill bidra med för motiv eller kolla in våra aktuella insamlingar under ”Bidra” eller följ oss i sociala medier. Bilderna ska vara nytagna och fotograferade med mobiltelefon (smartphone) eller digital kamera.

Digitala fotografier många fall är flyktiga till sin natur. Sättet vi tar bilder på och vad vi väljer att fotografera förändras också snabbt. Bilderna finns ofta i mobiltelefoner eller på hårddiskar som kan krascha och då försvinner bilderna för alltid. Detta motiverar att museer samlar in dessa bilder och sparar dem för framtiden.

Tips och råd

 • Ladda gärna upp originalfilen, fotografierna kan vara upp till 30 MB.
 • Filformaten kan vara jpg eller tiff.
 • Märk inte fotografierna med vattenstämplar och skriv inte heller några texter på fotografiet.
 • Glöm inte att läsa igenom användarvillkoren för Samtidsbild noga, så att du vet vad som gäller
 • Samtidsbild är inte en lagringsplats för alla dina fotografier.
 • Gör noggranna urval innan du laddar upp bilder.
 • Försök att tänka på vilka slags bilder som är viktiga att bevara för framtidens generationer

Användarvillkor

När du godkänner användarvillkoren har du och museet ett bindande avtal där följande ingår:

 • Fotografierna måste vara fotograferade av dig.
 • Du har upphovsrätten till ditt fotografi och får använda det som du vill men du delar rättigheter med Stockholms läns museum och andra genom att använda Creative Commons-licenser. Du väljer licens men vi rekommenderar: CC BY NC
 • Stockholms läns museum har rätt att använda dina bilder (t ex för utställningar, på webben, i sociala medier) samt lagra dem för framtiden. Bilderna får användas för historisk och vetenskaplig forskning.
 • Fotografierna kan komma att visas på andra sökportaler för museer som t ex europeana.eu
 • Som registrerad användare på Samtidsbild samtycker du till att ditt namn används i samband med dina uppladdade fotografier. Stockholms läns museum behandlar dina personuppgifter enligt rådande dataskyddslagstiftning. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse.
 • Om du är från 15 år och uppåt kan du registrera dig för att ladda upp bilder på Samtidsbild.
 • Du ansvarar själv för den text och de bilder du laddar upp.
 • Om det finns rättigheter, t ex varumärken på ditt foto ansvarar du för att du får ladda upp bilden på Samtidsbild.
 • Tänk på att fota människor på ett schyst sätt och fråga gärna om de vill vara med på bild på internet.
 • Om du vill avsluta ditt medlemskap på Samtidsbild kontakta Stockholms läns museum.
 • Stockholms läns museum har rätt att ta bort fotografier som bryter mot användarvillkoren. Fotografier som kan upplevas kränkande eller vara i strid med svensk lagstiftning kommer att tas bort från Samtidsbild.
 • Stockholms läns museum har rätt att gallra i det uppladdade materialet.

Vad betyder CC BY och CC BY-NC?

Vi använder vi något som kallas Creative Commons-licenser. Licenserna talar om hur andra får använda bilderna. 

För CC BY-NC gäller följande villkor:
Upphovspersonens/fotografens namn måste alltid anges vid all användning.
Fotografiet får inte användas för kommersiella ändamål som medför ekonomisk ersättning. 

För CC BY gäller följande villkor:
Upphovspersonens/fotografens namn måste alltid anges vid all användning.
Fotografiet får användas, även i kommersiella sammanhang samt bearbetas och spridas. 

Det kan även finnas en del andra licenser, hör av dig om du behöver hjälp att tolka dem. 

Äldre fotografier och arkivmaterial

I Samling pågår återfinns allt som har med samtida bilder och berättelser att göra. Om du i stället söker efter äldre material kan du söka efter det här: samlingar.stockholmslansmuseum.se

Foto: Lasse Nilsson, januari 2022. I väntan på bussen.