Till innehållet

Platsen i mitt hjärta

Vilka platser är viktiga för dig? Hur låter en målning? Finns det något som rör sig? Hur målar man att något är långt bort?

Med programmet Platsen i mitt hjärta utforskar vi en konstnär som målat på temat. Eleverna lär känna konstnären med en berättelse och genom att se på målningar. Vi funderar över perspektiv och form. Över ljud, stämningar och känslor. Genom barnens tankar får bilden liv. Eleverna får också reflektera över sina viktiga platser. Med Platsen i mitt hjärta får eleverna hjälp att finna sitt eget uttryck i både språk och bild.

Tid: 45 minuter
För: Årskurs 1–6
Hur: Digitalt via länk
Pris: 500 kr

Kontakt person: Rebecka Walan, konstpedagog,

rebecka.walan@sll.se

close-icon