Till innehållet

Pigment

Pigment, färgämne eller färgstoff är benämningen på den färgade ingrediensen i en färg. 

Man delar in pigmenten i oorganiska och organiska pigment. De oorganiska pigmenten är antingen naturliga mineraler eller syntetiskt framställda metallföreningar, och dylikt. De organiska pigmenten är kolföreningar som tillverkats av växt- eller djurdelar eller utvunnits ur till exempel petroleum. En annan uppdelning är jordfärger och järnoxidfärger, krossade mineraler samt syntetiskt framställda pigment.

De mest använda kulörerna förr var jordfärger terror, ockror och umbror. De utvinns direkt ur naturen där de förekommer som vittringsjordar. Prov på äldre färgsättning kan ofta återfinnas under senare färglager. 

close-icon