Till innehållet

Offentlig konst i lärandet

Den offentliga konsten är en skatt som du kan ta del av gratis, den finns runtomkring oss och vissa konstverk kanske du ser varje dag. Men vad är offentlig konst och hur kan du som lärare använda dig av den i lärandet? 

Den offentliga konsten är en del av kulturarvet och speglar värden som demokrati och yttrandefrihet. Den speglar olika ideal som varit rådande i historien och förstås de ideal som råder nu. Den äldre konsten finns sida vid sida med nya konstverk. I den meningen är det en av de mest skiftande konstsamlingar som finns.  

Genom att använda konsten i lärandet kan du uppfylla flera kriterier i läroplanen i ämnena bild, svenska, historia och samhällskunskap. Även matematik och NO kan bli en del av lektionerna. Läser ni om hembygd kan konsten förstärka det som finns i närmiljön.  

Men framförallt kan konsten ge en stark upplevelse. Den kan också väcka lusten att berätta och dela med sig av sina tankar och inte minst inspirera till skapande.  

Det är en mäktig konstform som tar plats på våra gator och torg och den kommer att finnas kvar för en lång tid framöver – när du har lärt dig om konstverken kan du använda dig av dem även för framtida klasser. På sidan med offentlig konst kan du hitta information om konsten i din kommun.  

close-icon