Musik och film

MUSIK
Stockholms läns museum har gett ut fem CD-skivor med musik från tre sekler. Det är ljudande nedslag i Stockholms musikmiljöer under 1600-, 1700- och 1800-talen – den period som föregår fonogrammets 1900-tal.

Stockholmskt 1800-tal
Ett musikaliskt kalejdoskop Skivan speglar ett mångfacetterat musikarv: Folkrörelser, arbetarkonserter, hemmamusicerande, musikaliska sällskap. Café, teater, opera och varieté. Det är en tid då nothäften och skillingtryck till rimliga priser florerar. Jenny Lind sjunger folkmelodier som extranummer vid sina ibland tumultartade konserter. Det är Almqvists Stockholm, där det går an och Strindbergs Stockholm där det rivs för ljus och luft. En tid med nya ljud av ånga och järn förmedlade av ett brett spektrum av artister: Pasticcio, Affetti Musicali, Johan Christensson, Ann Hallenberg.
Pris: 140 kronor

Stockholmskt 1700-tal
Ett musikaliskt strövtåg i det gustavianska Stockholm. Violinisten och konsertmästaren vid operan och Stenborgs Svenska Comiska Theater Johan David Zander tar oss med på en musikalisk vandring i huvudstaden. Vi får bekanta oss med några kända musikprofiler i Gustav III:s Stockholm och får höra spännande musik i det intima formatet. Det är herrar som; Roman, Wesström, Åhlström, Naumann, Simson, Vogler, Grenser, Müller, Uttini och inte minst Hr Zander själv. PASTICCIO spelar på tidstrogna 1700-tals instrument. Anders Berg, traversflöjt, Sören Jansson, violin, Bernt Malmros, klaver, violoncell, violin, Ingvor Ehdborg, violin och Regina Bohlin, violoncell.
Pris: 140 kronor

Stockholmskt 1600-tal
Lasse Lucidors brokiga och mångkulturella Stockholm Här möter vi ett internationellt musikutbud. Framför allt är hela Östersjöområdet närvarande i regionens mitt – Stockholm. Förutom dikter av Lasse Lucidor klädda i traditionell musikalisk 1600-talsdräkt möter vi vokal och instrumental musik till glädje och fest, sorg och tröst av östesjöväldets musikaliska nomader – familjen Düben, Wrangel, Becker, Hake, Schop, Rubert, Verdier m.fl. Allt levandegörs av ensemblen på 1600-tals instrument – AFFETTI MUSICALI DI STOCCOLMA med countertenor Lennart Löwgren under ledning av Bernt Malmros.
Pris: 140 kronor

Temaskivor:
Goda goss, glaset töm!
Hemma hos Olof Åhlström i april 1805 På denna skiva samlas vi i glada vänners lag hemma hos den alltid gästfrie Olof Åhlström och låter oss förföras av genialisk dikt och ton. För musiken står tenoren Johan Christensson, violinisten Sören Jansson och hammarklaverspelaren Bernt Malmros.
Pris: 140 kr

Vårt kön så föga det behöfver
Anna Maria Lenngren och Charlotta Cederström Stämningar vid sekelskiftet 1800 speglade ur det kvinnliga perspektivet. Detta är en systerskiva till Goda gosse glaset töm! och lyfter fram kvinnans värld genom texter av Anna Maria Lenngren och Charlotta Cederström. För framförandet står Ann Hallenberg, mezzosopran och Bernt Malmros, hammarklaver. CD-boken innehåller även en användbar matreceptsamling från tiden vars praktiska resultat lämpligen avnjutes tillsammans med skivan.
Pris: 140 kr

 

FILM
Hundra historier
– en mångfald av röster i Stockholms län
Hundra historier är ett mångfaldsprojekt om människors rötter och fotspår i Stockholms län med utgångspunkt i filmen. Filmerna är indelade efter kommun samt i följande teman: rötter; kärlek; passion; flytten; att välja; möten.
DVD producerad av Stockholms läns museum och Film Stockholm
Pris: 80 kr

Formad av lera
En filmberättelse från Gustavsbergs fabriker.
AB Gustavsbergs Fabriker lät 1954 på Konstfack i Stockholm göra en färgfilm om företagets produktion av såväl hushållsporslin som konstgods. Resultatet blev Formad lera – en fascinerande och bitvis smått surreaöistisk film som berättar om arbetet i porslinsfabriken ”från ax till limpa”. DVD producerad av Gustavsbergs porslinsfabrik
Pris: 80 kr

Stockholm 1930–1939
Vi möter kända och okända stockholmare och en mängd miljöer som idag bara är ett minne blott. Tack vare journal- och dokumentärfilmare finns levande bilder kvar – så vi kan se hur det var i början av trettiotalet.
DVD sammanställd ur serien Stockholmspärlor av Jan Bergman
Pris: 190 kr

close-icon