Till innehållet

Min Liljeholmskaj

Insamlingen Min Liljeholmskaj är nu avslutad. Alla bilder som laddades upp t o m 22 november kommer att arkiveras både på Stadsarkivet och på Stockholms läns museum. Bilder som laddas upp senare överförs inte till Stadsarkivet, men finns kvar på Samtidsbild.

Min Liljeholmskaj var ett fotoprojekt i samarbete mellan Stockholms läns museum och Stadsarkivet. Vi ville samla in bilder som kunde bidra till historieskrivningen om Liljeholmskajen, ett område som utvecklats under tid och gått från att vara ett industriområde till ett område för bostäder, affärer, skolor och företag. Insamlingen var ett pilotprojekt och del av forskningsprojektet Making Place.  

Nästan 80 personer bidrog med 423 fotografier som berättar om livet på kajen. Tack för alla fantastiska bilder!

Se alla bilder: Gå in på länken till Samtidsbild.

Läs mer om projektet på Stockholms stadsarkivs hemsida: https://stadsarkivet.stockholm/besok-oss/min-liljeholmskaj/

close-icon