Medeltid och vikingatid i Täby

Exempel: Brageskolan åk 4, Danderyd 2012

Detta projekt genomfördes i samband med att eleverna i Brageskolan läste om vikingatid och medeltid. Under det första tillfället besökte eleverna Jarlabankes Bro där de studerade runstenar från 1000-talet på plats. Vid nästa tillfälle besökte eleverna Täby kyrka från medeltiden med kalkstensmåleri av Albertus Pictor. Under det sista tillfället som ägde rum i skolan, skapade eleverna egna medeltida målningar på temat gott-ont och fantasidjur. De fick också lyssna på medeltida musik, och se och känna på både krapprot och cochenill som användes vid färgframställning under medeltiden. Genom projektet fick eleverna en fördjupad bild av vikingatid och medeltid genom att se och uppleva historiska platser med flera sinnen och även skapa på temat.

Omfattning: 4 klasser i åk 4. Tre tillfällen per klass
Pedagogisk medverkan: Kulturmiljöpedagog och Konstpedagog

close-icon