Sök

Medarbetare

Medarbetare efter förnamn

Andreas Sohlberg
Enhetschef Länshemslöjdskonsulenterna, Slöjd Stockholm
Internationell slöjd
Telefon: 08-30 28 62, 076-526 94 70
e-post: andreas.sohlberg@stockholmslansmuseum.se

Annelie Kurttila
Enhetschef, Publik och kunskap
Telefon: 08-586 194 40, 076-526 94 40
e-post: annelie.kurttila@stockholmslansmuseum.se

Ann-Sofie Nygren
IT-samordnare, arkivansvarig, Staben
Tel 08-586 194 25, 076-526 94 25
e-post: ann-sofie.nygren@stockholmslansmuseum.se

Charlotte Hellsten Husman
Länshemslöjdskonsulent, Slöjd Stockholm
Textil slöjd
Telefon: 08-30 28 61, 076-526 94 71
e-post: charlotte.hellsten.husman@stockholmslansmuseum.se

Christer Falk
Museichef
Telefon: 08-586 194 10
e-post: christer.falk@stockholmslansmuseum.se

Elisabeth Boogh
Bildantikvarie, fotografi, bildarkiv, upphovsrätt, Publik och kunskap
Telefon: 08-586 194 31, 076-526 94 31
e-post: elisabeth.boogh@stockholmslansmuseum.se

Jenny Bergensten
Fotograf, Publik och kunskap
e-post: jenny.bergensten@stockholmslansmuseum.se

Lars Fridén
Intendent, utställningsproducent, Publik och kunskap
Telefon: 08-586 194 42 076-526 94 42
e-post: lars.friden@stockholmslansmuseum.se

Lenita Gärde
Kommunikationsansvarig, Staben
Telefon: 08-586 194 24, 076-526 94 24
e-post: lenita.garde@stockholmslansmuseum.se

Linn Sjöberg
Kommunikationsassistent
Telefon; 08-586 194 52, 076-526 94 52
e-post: linn.sjoberg@stockholmslansmuseum.se

Lotta Sone Åsell
Länshemslöjdskonsulent, Slöjd Stockholm
Kurser och utbildning
Telefon: 08- 30 62 61, 076-526 94 72
e-post: lotta.sone.asell@stockholmslansmuseum.se

Maine Rudberg
Registrator, personalredovisning, Staben
Telefon: 08-586 194 12, 076-526 94 12
e-post: maine.rudberg@stockholmslansmuseum.se

Maria Neijman
Länshemslöjdskonsulent, Slöjd Stockholm
Barn och unga
Telefon: 08-30 28 50, 076-526 94 74
e-post: maria.neijman@stockholmslansmuseum.se

Mattias Broström
Länshemslöjdskonsulent, Slöjd Stockholm
Hård slöjd
Telefon: 08-30 28 60, 076-526 94 73
e-post: mattias.brostrom@stockholmslansmuseum.se

Moa Beskow
Etnolog, Publik och kunskap
Telefon: 08-586 194 30, 076-526 94 30
e-post: moa.beskow@stockholmslansmuseum.se

Niclas Lindergård
Vaktmästare, Publik och kunskap
Telefon: 08-586 194 22, 076-526 94 22
e-post: niclas.lindergard@stockholmslansmuseum.se

Rebecka Walan
Intendent, förmedling, Publik och kunskap
Telefon: 08-586 194 44, 076-526 94 44
e-post: rebecka.walan@stockholmslansmuseum.se

Rolf Hammarskiöld
Bebyggelseantikvarie, Kulturmiljöuppdrag
Telefon: 08-586 194 63, 076-526 94 63
e-post: rolf.hammarskiold@stockholmslansmuseum.se

Sofi Hjort
Förmedling, Publik och kunskap
Telefon: 08-586 194 53, 076-526 94 53
e-post: sofi.hjort@stockholmslansmuseum.se

 

close-icon