Sök

Medarbetare

Medarbetare efter förnamnAlbin Uller
Bebyggelseantikvarie, Publik och kunskap
Telefon: 08-586 194 58 , 076-526 94 58
e-post: albin.uller@stockholmslansmuseum.se

Andreas Sohlberg
Enhetschef Länshemslöjdskonsulenterna, Slöjd Stockholm
Internationell slöjd
Telefon: 08-30 28 62, 076-526 94 70
e-post: andreas.sohlberg@stockholmslansmuseum.se

Anna Östling
Arkeolog, Publik och kunskap
Telefon: 08-586 194 52, 076-526 94 52
e-post: anna.ostling@stockholmslansmuseum.se

Annelie Kurttila
Enhetschef, Publik och kunskap
Telefon: 08-586 194 40, 076-526 94 40
e-post: annelie.kurttila@stockholmslansmuseum.se

Ann-Sofie Nygren
IT-samordnare, arkivansvarig, Staben
Tel 08-586 194 25, 076-526 94 25
e-post: ann-sofie.nygren@stockholmslansmuseum.se

Charlotte Hellsten Husman
Länshemslöjdskonsulent, Slöjd Stockholm
Textil slöjd
Telefon: 08-30 28 61, 076-526 94 71
e-post: charlotte.hellsten.husman@stockholmslansmuseum.se

Christer Falk
Museichef
Telefon: 08-586 194 10, 0702-650320
e-post: christer.falk@stockholmslansmuseum.se

Elin Danielsson
Länshemslöjdskonsulent för Barn och pedagogik, Slöjd Stockholm
Telefon: 08-30 28 50, 076-526 94 74
e-post: elin.danielsson@stockholmslansmuseum.se

Elisabeth Boogh
Bildantikvarie, fotografi, bildarkiv, upphovsrätt, Publik och kunskap
Telefon: 08-586 194 31, 076-526 94 31
e-post: elisabeth.boogh@stockholmslansmuseum.se

Hanna Hjalmarsson
Bebyggelseantikvarie, Kulturmiljöuppdrag
Telefon: 08-586 194 60, 076-526 94 60
e:post: hanna.hjalmarsson@stockholmslansmuseum.se

Ingvar Lundkvist
Butiksansvarig, Publik och kunskap
Telefon: 08-586 194 20, 076-526 94 20
e-post: ingvar.lundkvist@stockholmslansmuseum.se

Jennifer Shutzberg (föräldraledig)
Intendent, förmedling, Publik och kunskap
Telefon: 08-586 194 53, 076-526 94 53
e-post: jennifer.shutzberg@stockholmslansmuseum.se

Johan Runer
Arkeolog, Kulturmiljöuppdrag
Telefon: 08-586 194 62, 076-526 94 62
e-post: johan.runer@stockholmslansmuseum.se

Johanna Eklöv
Formgivare, Staben
Telefon: 08-586 194 64, 076-526 94 64
e-post: johanna.eklov@stockholmslansmuseum.se

Lars Andersson
Arkeolog. Allmän arkeologi, runstenar, fornvård, Kulturmiljöuppdrag
Telefon: 08-586 194 51, 076-526 94 51
e-post: lars.andersson@stockholmslansmuseum.se

Lars Fridén
Intendent, utställningsproducent, Publik och kunskap
Telefon: 08-586 194 42 076-526 94 42
e-post: lars.friden@stockholmslansmuseum.se

Lenita Gärde
Kommunikationsansvarig, Staben
Telefon: 08-586 194 24, 076-526 94 24
e-post: lenita.garde@stockholmslansmuseum.se

Lotta Sone Åsell
Kursadministratör (Vikarierande), Slöjd Stockholm
Telefon: 08- 30 62 61, 076-526 94 72
e-post: lotta.sone.asell@stockholmslansmuseum.se

Maine Rudberg
Registrator, personalredovisning, Staben
Telefon: 08-586 194 12, 076-526 94 12
e-post: maine.rudberg@stockholmslansmuseum.se

Mattias Broström
Länshemslöjdskonsulent, Slöjd Stockholm
Hård slöjd
Telefon: 08-30 28 60, 076-526 94 73
e-post: mattias.brostrom@stockholmslansmuseum.se

Moa Beskow
Etnolog, Publik och kunskap
Telefon: 08-586 194 22, 076-526 94 22
e-post: moa.beskow@stockholmslansmuseum.se

Rebecka Walan
Intendent, förmedling, Publik och kunskap
Telefon: 08-586 194 44, 076-526 94 44
e-post: rebecka.walan@stockholmslansmuseum.se

Richard Grönwall
Enhetschef, Kulturmiljöuppdrag
Telefon: 08-586 194 55, 076-526 94 55
e-post: richard.gronwall@stockholmslansmuseum.se

Rolf Hammarskiöld
Bebyggelseantikvarie, Kulturmiljöuppdrag
Telefon: 08-586 194 63, 076-526 94 63
e-post: rolf.hammarskiold@stockholmslansmuseum.se

Stina Scott
Hemslöjdskonsulent för Unga, Slöjd Stockholm
Telefon: 08-586 194 61, 076-526 94 61
e-post: stina.scott@stockholmslansmuseum.se

Tina Mathiesen
Arkeolog, pedagog, Publik och kunskap
Telefon: 08-586 194 54, 076-526 94 54
e-post: tina.mathiesen@stockholmslansmuseum.se

Tove Stjärna
Arkeolog, Kulturmiljöuppdrag
Telefon: 08-586 194 19, 076-526 94 19
e-post: tove.stjarna@stockholmslansmuseum.se