Till innehållet

Vår pedagogik

Vill du låta dina elever vara med om något annorlunda och spännande? Vi på Stockholms läns museum erbjuder dig som är lärare ett programutbud med inriktning på arkeologi, konst och bebyggelse.

Du behöver inte lägga ned tid och pengar på resor – vi kommer till skolan.

Ledstjärnan i vårt pedagogiska arbete är dialogen med eleverna. Vi anpassar alla program efter deltagarnas ålder och förförståelse.

Alla våra program går att göra inom ramen för Skapande skola. Om ni har egna önskemål kan vi skräddarsy program och projekt tillsammans. Se mer på Kulturrådets hemsida

close-icon