Sök
Till innehållet

Kultursommarjobb

Vi har sedan 2015 anordnat kultursommarjobb i samarbete med Stockholms läns landsting. Vid ett av projekten under förra året handledde Slöjd Stockholm åtta ungdomar med funktionsnedsättning från kommunerna Haninge, Järfälla, Solna, Sollentuna och Stockholm stads stadsdelsförvaltningar Hässelby-Vällingby och Skärholmen. Under en treveckorsperiod fick de arbeta med att skapa och framföra en nutida och minimalistisk musikkonsert med sträng- och slagverksinstrument som de själva ritat, såga till, satt ihop och dekorerat. Läs om projektet via länken

Kultursommarjobb 2017

I år har vi två projekt inom ramen för kultursommarjobb:

  • Ett för dig som är ungdom och går i särskola/särgymnasiet och är fokuserad på slöjd och musik.
  • Ett för dig som vill jobba med arrangörskap och fokuserar på att skapa arrangemang för andra ungdomar i länet.

Genom arrangörssommarjobbet har vi fått fram en grupp ungdomshandledare som vi arbetar med vid olika slöjdarrangemang. Bland annat har ungdomarna varit på fritidsgårdar, arrangerat slöjdworkshopar på bibliotek och deltagit i projekt riktade till asylsökande.