Rapporter och inventeringar

Vi på länsmuseet har genom åren producerat olika böcker och skrifter, till exempel olika former av kunskapsunderlag, dokumentationer och utredningar. Den gemensamma nämnaren är kopplingen till det regionala kulturarvet.

”Liv och död i Mälardalen – 3000 år vid Kalvshälla” skriven Peter Bratt, arkeolog och tidigare museichef för Stockholms läns museum. Boken bygger på grävningarna vid Barkarby flygfält 1994-1998. De arkeologiska undersökningarna vid flygfältet är unika på så sätt att arkeologerna fått möjlighet att gräva ut en och samma bosättning i sin helhet och kunnat följa den under 3000 år, från mitten av bronsåldern till 1870-talet. Utgiven hösten 2019.

Här finns boken att köpa: https://widget.publit.com/liv-och-dod-i-malardalen_3911

Arkeologiska rapporter

Länsmuseets uppdragsverksamhet har sedan slutet av 1980-talet producerat hundratals arkeologiska rapporter. Rapporter från 2013 och framåt  hittar du i Riksantikvarieämbetets nationella, digitala rapportarkiv Samla, samla.raa.se. Där kan du söka på till exempel kommun, årtal, institution eller fornlämningsnummer. Från Samla kan du ladda ned rapporterna i pdf-format för att läsa eller skriva ut.

Länsmuseets rapporter finns också på vår gamla sida, många går att ladda ner i pdf-format, till andra finns det referenser så vi kan hjälpa till att hitta dem.  Länsmuseets rapporter

Bebyggelseantikvariska rapporter

Länsmuseets arbete med det byggda kulturarvet resulterar varje år i en mängd olika rapporter. I dessa redovisas resultaten av renoveringar eller förändringar som påverkat kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller miljöer i länet. Även dessa rapporter finns på vår gamla sida. Länsmuseets rapporter

Byggnadsinventeringar

Många tusen byggnader och miljöer i länet inventerades främst under 1960-, 70- och 80-talen. Inventeringsverksamheten har sedan fortsatt  och kommunerna tar genom nya inventeringar fram underlag till sin planering. De äldre inventeringarna fanns tidigare på länsstyrelsen men finns numera hos oss på länsmuseet. En första omgång av dessa finns nu digitalt sökbara i vår samlingsdatabas. Läs mer om inventeringarna.

Äldre fotografier

Vill man veta mer om hur det tidigare såg ut på en plats är äldre fotografier ett oslagbart hjälpmedel. Hitta bilder från både länsmuseets arkiv och flera av länets hembygdsföreningar på vår söksida. Läs mer om sökning av bilder.

close-icon