Till innehållet

Kulturmiljö

Välkommen till museets kulturmiljöavdelning! Vi som arbetar här är arkeolog Daniel Sahlén och bebyggelseantikvarie Stina Hagelqvist.

Arbetet med kulturmiljövård på Stockholms läns museum har en samverkande funktion för arbetet med kulturmiljö inom länet. En central del är att vara ett stöd till kommunerna i deras kulturmiljöplanering och remisshantering för särskilda ärenden och översiktsplanering. Vi svarar också på frågor från hembygdsrörelsen och allmänhet och samverka med andra aktörer inom arkeologi och byggnadsvård.

Stockholms läns museum har en bred kunskap om och erfarenhet av forskning, förmedling och utbildning inom kulturmiljöarbete och detta kommer fortsättningsvis vara områden där vi vill vara en aktiv kraft och resurs inom länet.

Kontakta oss!

Stina Hagelqvist/Bebyggelseantikvarie: stina.hagelqvist@regionstockholm.se

Daniel Sahlén/Arkeolog: daniel.sahlen@regionstockholm.se

 

 

 

close-icon