Till innehållet

Konstvandring

Använd gärna museets sida med offentlig konst i din kommun. Antingen kan du ladda ner bilderna och visa dem digitalt i klassrummet eller så ger ni er ut på en konstvandring.  

Att hålla lektion i det fria är en utmaning men ger också just frihet. Har ni möjlighet att vara två lärare är det en fördel, en av er kan då agera svans och se till att ingen hamnar på efterkälken. Den lärare som inte leder promenaden kan också skriva ner vad eleverna säger om konstverken. Kanske citaten kan användas till en utställning framöver?  

Välj ut två eller tre konstverk som ligger inom gångavstånd från varandra. Ungefär en timmes promenad brukar vara lagom. Låt eleverna bilda en ring runt varje konstverk. På det sättet kan de se och beskriva från olika vinklar. Tillsammans ser ni mer vilket är en fördel när ni pratar om konst.  

Platsen 

Börja med att analysera platsen som konstverket är placerat på. Är den lugn eller livlig? Hur ser omgivningen ut? Tavlor brukar ha en ram. Den kan vara gjord av trä, aluminium, ha olika färger och form. Ibland har den krusiduller och blänker av guldfärg, ibland har den enklare form. Även konsten utomhus har en slags ram. Det kan handla om något som avgränsar, höjer upp eller båda delar. Kanske är det en vägg, kanske en stenläggning eller en sockel. Eller en klippa med omgivande himmel.

Fråga eleverna om de kan hitta en eller flera ramar till konstverket ni samlats kring. Oftast finns det inte bara ett svar utan många. Låt eleverna fundera på hur verket skulle vara utan sin ram. Och slutligen hur konstverket påverkar sin omgivning.  

close-icon