Konst

I Stockholms län finns en stor samling offentlig konst – en konstskatt som är helt gratis att besöka. Det handlar om skulpturer i brons, konst på väggar och konstnärliga gestaltningar av olika miljöer som pendeltågsstationer

Det är lätt att rusa förbi, på väg till eller från jobb och olika sysselsättningar. Kanske är konsten som finns närmast oss svårast att upptäcka.

Konstverken på denna hemsida skyddas av upphovsrätt enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverken inte får återges eller tillgängliggöras för allmänhet utan tillstånd från rättsinnehavaren.

Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverk till webb-sida till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av verket, oavsett metod.
Konstverk av upphovsmän som företräds av BUS återges på denna hemsida med tillstånd av BUS, www.bus.se. Vid önskan att nyttja verket ska BUS kontaktas, telefon 08- 54 55 33 80.

 

close-icon