Kommunalt kulturmiljöarbete

Historien engagerar oss människor. Berättelser om livsvillkor igår och idag ger en djupare mening till både platser och kulturmiljöer. När kulturarvet tas i beaktande i samhällsutvecklingen skapas automatiskt kontinuitet i landskapet och förståelsen för samhällets utveckling blir mer tydlig. Stockholms läns museum har i uppdrag att stötta det kommunala kulturmiljöarbetet och arrangerar därför nätverksträffar, seminarium och utbildningstillfällen för Stockholms läns kommuner.

Vi erbjuder också kostnadsfri utbildning för förtroendevalda, styrgrupper eller andra som arbetar med planering och bygglov, eller vill fördjupa sig i kulturmiljövårdens olika områden. Utbildningen syftar till att ge en ökad förståelse för de olika processer som berör kulturmiljön och tydliggör kommunens ansvarsområden samt lyfter kulturmiljöns roll som resurs i samhällsplaneringen och för människors livsvillkor. Till utbildningen finns också en handledning. Här hittar du kortfattad information kring kulturmiljöns roll i samhällsplaneringen, nationella och regionala mål och strategier, internationella konventioner, lagstiftning och exempel på processer och antikvarisk expertis samt utredningar som kan behövas som kunskaps- och planeringsunderlag. Här finns också länkar till ansvariga myndigheter och tillämpliga lagar, samt möjlighet till fördjupning i kulturmiljöers betydelse.

Kontakta oss för närmare upplysningar eller bokning!

Stina Hagelqvist/Bebyggelseantikvarie: stina.hagelqvist@sll.se

Daniel Sahlén/Arkeolog: daniel.sahlen@sll.se

close-icon